Hyppää sisältöön
Media

Brittien oleskeluoikeus brexitin jälkeen aiotaan turvata erillislailla

Ministry of the Interior
Julkaisuajankohta 25.1.2019 9.33
Tiedote

Hallituksen EU-ministerivaliokunta puolsi 25.1. sisäministeriön ehdotusta valmistella erillislaki Britannian kansalaisten oleskeluoikeuden jatkamiseksi Suomessa määräajaksi. Näin varaudutaan tilanteeseen, että Britannia eroaisi EU:sta maaliskuun lopussa ilman sopimusta.

On arvioitu, että sopimuksettomassa tilassa eli ns. no deal -vaihtoehdon toteutuessa noin 5000 brittiä joutuisi hakemaan oleskelulupaa Suomesta hyvin lyhyellä varoitusajalla.  Osa heistä ei välttämättä täyttäisi oleskeluluvan saamisen ehtoja.

- Erillislailla haluamme varmistaa, että Suomessa nyt asuvat britit voivat jatkaa ongelmitta elämäänsä Suomessa. Heidän tarvitsee vain rekisteröityä maaliskuun loppuun mennessä EU-kansalaisena, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen.

Erillislaki määrittelisi, että kaikki 30.3. mennessä rekisteröityneet brittikansalaiset voisivat jatkaa oleskeluaan, asumistaan, työntekoaan ja opiskeluaan sekä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksiaan vähintään vuoden 2020 loppuun saakka. Määräajan pituutta tarkastellaan vielä lainvalmistelun aikana.

- Toivomme, että EU ja Iso-Britannia pääsevät sopuun erosopimuksesta. Haluamme kuitenkin helpottaa Suomessa oleskelevien brittien epätietoisuutta myös sen tilanteen varalle, ettei näin käykään, ministeri Mykkänen toteaa.

Määräaikainen erillislaki esitetään säädettäväksi mahdollisimman pikaisesti, jotta se saadaan voimaan ennen maaliskuun loppua.

Suomessa asuvia Britannian kansalaisia kehotetaan joka tapauksessa rekisteröimään mahdollisimman pian oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos rekisteröintiä ei ole tehty aiemmin.   Jos Suomessa asuvalla britillä on toisen EU-maan kaksoiskansalaisuus, hänen tulee rekisteröityä tämän EU-kansalaisuuden perusteella. Ohjeet löytyvät Maahanmuuttoviraston nettisivuilta enterfinland.fi.

Erillislaki koskisi vain niitä, jotka ovat rekisteröityneet. Jos rekisteröityminen puuttuu, no deal -tilanteessa Suomessa oleva britti on kolmannen maan kansalainen eikä hänen oikeutensa oleskella Suomessa ole voimassa 30.3. alkaen, paitsi jos EU:n ja Britannian välillä toteutuu viisumivapaus, jolloin laillista oleskelua olisi heillä vielä 90 päivän ajan.

EU:n komissio suosittaa jäsenvaltioille varautumista sopimuksettomaan eroon siten, että hätäratkaisuna mahdollistettaisiin jäsenvaltioissa asuvien brittien oleskeluoikeuden jatkaminen tilapäisenä ratkaisuna. Useat jäsenvaltiot ovat säätämässä tilapäislainsäädäntöä tämän tavoitteen turvaamiseksi.

Britannian parlamentti ei hyväksynyt Britannian ja EU:n erosopimusta 15.1.2019 pidetyssä äänestyksessä. EU on edelleen valmis allekirjoittamaan erosopimuksen. Jos Britannia kuitenkin vielä hyväksyisi EU:n erosopimuksen, Suomessa asuvien brittien kannalta se ei toisi mitään muutoksia heti, vaan vasta vuoden 2020 loppupuolella. Erosopimuksen mukaiset kansalaisten oikeudet, joihin kuuluu oleskeluoikeus, määräytyisivät siirtymäkauden päättymisen hetken eli 31.12.2020 perusteella.

EU-ministerivaliokunnan päätöstiedote 25.1.2019

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen, sisäministeriö p. 0295 488 606
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539
kansainvälisten asioiden ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 0295 488 250