Hyppää sisältöön
Media

EU-komission ulkorajavalvontaa koskeva ehdotus eduskunnan käsiteltäväksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2018 13.26
Tiedote 119/2018

Euroopan komissio antoi 12.9.2018 eurooppalaista raja- ja merivartiostoa sekä Euroopan raja- ja merivartiovirastoa (Frontex) koskevan asetusehdotuksen, jolla vahvistettaisiin EU:n ulkorajojen valvontaa ja tehostettaisiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten palauttamista lähtömaihinsa. Valtioneuvosto lähetti Suomen kannan muodostamista koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 25. lokakuuta.

Komission ehdotus on osa muuttoliikkeen hallinnan kokonaisuutta. Valtioneuvosto tukee unionin ulkorajavalvonnan ja palauttamispolitiikan vahvistamista. Tämä edistää paitsi unionin ulkorajojen myös Schengen-alueen toimivuutta.

- Rajavalvonnan tulee jatkossakin perustua jäsenvaltion ensisijaiseen vastuuseen oman ulkorajaosuutensa valvonnassa. Nykyistä vahvempaa Frontexia tarvitaan kuitenkin yksittäisen ulkorajamaan tukemiseen silloin, jos siihen kohdistuu erityisen kova paine, joka uhkaa koko EU:n turvallisuutta. Erityisesti Frontexin tulisi kyetä tukemaan turvapaikanhaun käsittelyä ulkorajakeskuksissa riittävän sujuvasti, turvallisesti ja inhimillisissä olosuhteissa, sisäministeri Kai Mykkänen toteaa.

Komissio esittää, että EU:lle perustetaan pysyvät toimivaltaiset 10 000 henkilön vahvuiset pysyvät joukot tukemaan ulkorajojen valvontaa ja palautuksia. Valtioneuvosto pitää ehdotettua pysyvän operatiivisen joukon kokoa ylimitoitettuna esityksessä nyt esitettyyn toimenkuvaan nähden. Ehdotuksen käsittelyn yhteydessä onkin vielä arvioitava tarkemmin Frontexin tarpeita, tehtäviä, joukon kokoa ja ratkaisun kustannustehokkuutta. Frontexin käytössä oleva pysyvä operatiivinen joukko tulisi ensisijaisesti muodostaa jäsenvaltioista Frontexin käyttöön komennetusta henkilöstöstä.

Frontexin palautuksiin liittyviin tehtäviä ja jäsenmaiden velvollisuuksiin ehdotetaan lisäystä

Palautuspäätösten täytäntöönpano olisi komission ehdotuksessa uusi erikseen mainittu velvoite jäsenvaltioille. Frontexin palautuksiin liittyviä tehtäviä laajennettaisiin. Frontex alkaisi seurata jäsenvaltioiden palauttamisen toteuttamiseen liittyviä operatiivisia tarpeita ja tukea palautustoimintaa aiempaa laajemmin ja käyttäisi unionin pysyviä joukkoja ulkorajavalvonnan ja palautusten tukena. Valtioneuvosto pitää hyvänä, että Frontexin palautuksiin liittyvää toimintaa laajennetaan.

- EU:n yhteinen turvapaikkajärjestelmä ei toimi, jos salakuljettajat päättävät kuka jää pysyvästi Eurooppaan. Se ei ole oikeudenmukainen eikä turvallinen tapa kenenkään kannalta. On koko Euroopan haaste, että palautukset eivät kunnolla toimi niissä tapauksissa, kun turvapaikan kriteerit eivät täyty. Tähän tarvitaan myös eurooppalaisia ratkaisuja, ministeri Mykkänen sanoo.

Lisätietoja

yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, Rajavartiolaitos, p. 0295 42 1131, [email protected]
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539 (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)