Hyppää sisältöön
Media

Komissio ehdottaa yhteisen matkustajatieto- ja lupajärjestelmän käyttöönottoa EU:ssa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2017 14.11
Tiedote

Valtioneuvosto antoi torstaina 2. helmikuuta eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta ottaa käyttöön Euroopan yhteinen matkustajatieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS). Ehdotus on osa kokonaisuutta, jolla EU pyrkii tehostamaan Schengen-ulkorajojen valvontaa ja vahvistamaan EU:n sisäistä turvallisuutta.

ETIAS-järjestelmä on ennakkorekisteröitymisjärjestelmä sellaisten EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille, jotka eivät tarvitse viisumia EU-alueelle. Tällaiset matkustajat täyttäisivät jatkossa ennen matkaansa ETIAS-hakemuksen verkossa.

Järjestelmän käyttöönoton on tarkoitus tehostaa erityisesti maahantulon edellytysten ennalta selvittämistä ja rajatarkastuksia sekä terrorismin torjuntaa ja etsintäkuulutettujen henkilöiden paljastamista ennen kuin he tulevat EU-alueelle. ETIAS-järjestelmän avulla kerättäisiin etukäteen rajatarkastuksissa tarvittavaa tietoa esimerkiksi turvallisuusuhkista, laittomasta maahanmuutosta sekä kansanterveydellisistä uhkista.

Komissio ehdottaa, että ETIAS-keskusyksikkö perustettaisiin Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) yhteyteen. Jokaisen jäsenmaahan perustettaisiin kansallinen ETIAS-yksikkö.

Valtioneuvosto suhtautuu ETIAS-ehdotukseen pääosin myönteisesti, mutta korostaa, että Euroopan unionin rajanylitystietojärjestelmä (EES, Entry Exit System) tulisi priorisoida ETIAS -järjestelmään nähden. EES:in kautta saadaan kerättyä ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten rajanylitystiedot ja biometriikka. ETIAS:in synergiaa EES:in kanssa sekä sen tukea käytännön rajatarkastuksille tulisi merkittävästi kehittää.

Lue lisää: Komission lehdistötiedote ETIAS-järjestelmästä 16.11.2016
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3674_fi.htm

Lisätietoja
rajaturvallisuusasiantuntija Mikko Simola, p. 0295 421133, mikko.j.simola(a)raja.fi