Hyppää sisältöön
Media

Laaja-alainen työryhmä pohtimaan vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisia toimia

oikeusministeriöopetus- ja kulttuuriministeriösisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2018 14.01
Tiedote 138/2018

Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisia toimia tehostetaan asiantuntijatyöryhmän ja virkamiesten yhteistyöllä. Sisäministeriö, oikeusministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat asettaneet hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksia rikoslailla rangaistavan vihapuheen ja lailla kielletyn häirinnän tehokkaammaksi kitkemiseksi sekä toiset ihmiset huomioon ottavan keskustelukulttuurin edistämiseksi.

Työryhmän puheenjohtajana toimii arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen. Asiantuntijatyöryhmän kokoonpanoon kuuluvat myös edustajat mm. valtakunnansyyttäjän toimistosta, julkisen sanan neuvostosta, Helsingin poliisilaitokselta, Etnisten suhteiden neuvottelukunnasta ja Suomen nuorisovaltuustojen liitosta.

Viime vuosina verkkokeskustelussa on yleistynyt esimerkiksi nöyryyttäminen, uhkailu ja solvaaminen. Tämä kehitys johtaa äärimmillään turvattomuuden tunteen lisääntymiseen ja siihen, että ihmiset eivät enää voi käyttää perustuslain turvaamaa sananvapauttaan, koska pelkäävät joutuvansa vihapuheen tai vihakampanjoiden kohteeksi.

Vihapuheella tarkoitetaan tässä hankkeessa kaikkia sellaisia ilmaisumuotoja, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Vihapuheeseen liittyvät myös muut vaikuttamiskeinot, kuten disinformaatio ja valeuutiset.

Toimintaa tehostettava kansalaisyhteiskunnan kanssa

Työryhmän tehtävänä on koota yhteen käynnissä olevat toimet vihapuheen torjumiseksi ja tehdä suosituksia uusiksi toimenpiteiksi niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Työryhmän tulee varmistaa, että viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toteuttamat vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaiset toimet sekä tiedonvaihto olisivat jatkossa paremmin koordinoituja ja yhdensuuntaisia.

Työryhmä laatii myös ehdotukset kunnioittavan, toiset ihmiset huomioon ottavan keskustelukulttuurin edistämiseksi. Tähän tulee sisältyä toimenpiteet siitä, miten kansalaisten keskuudessa voidaan levittää tietoa vihapuheesta ja nettikiusaamisesta, niiden vaikutuksista ja seurauksista.

- Meidän on edistettävä kaikkien ihmisarvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioittavaa keskustelukulttuuria, mikä osaltaan edistää sananvapauden toteutumista, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen.

- Demokratiaan kuuluu vapaa keskustelu, sananvapaus ja vapaus kritisoida. Näitä meidän tulee Suomessa vaalia. Laaja sananvapaus ei kuitenkaan suojaa tarkoituksellisesti loukkaavaa toimintaa. Jokaisella meistä on velvollisuus edistää rakentavaa yhteiskunnallista ilmapiiriä, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo.

- Kouluilla on tärkeä tehtävä yhdessä kotien kanssa kasvattaa avarakatseisia, toisia kunnioittavia ja välittäviä ihmisiä. Vihapuheen tunnistamisessa auttaa monilukutaito, jota tarvitsevat niin nuoret kuin aikuisetkin. Sitä edistämällä haluamme varmistaa valmiudet siihen, että demokraattiset arvot, tietoisuus ihmisoikeuksista ja kokemus osallisuudesta vahvistuvat, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriö, p. 0295 488 370, [email protected]
neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, oikeusministeriö, p. 029 515 0293, [email protected]
opetusneuvos Heli Nederström, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 122, [email protected]