Hyppää sisältöön
Media

Poliisin virka-asussa voitaisiin jatkossa sallia myös muu yksilöivä tunnistemerkki kuin nimilaatta

inrikesministeriet
Julkaisuajankohta 20.5.2020 14.33
Uutinen
Kuva: poliisin hihamerkki

Sisäministeriössä valmistellaan muutosta poliisin virkapuvusta annettuun asetukseen. Jatkossa poliisin virkapuvussa voisi olla nimilaatta tai muu yksilöivä tunniste kuten numero. Muutoksen tarkoituksena on vähentää poliiseihin kohdistuvaa maalittamista ja uhkailua.

Sisäministeriön poliisin virkapuvusta antaman asetuksen mukaan poliisin virkavaatteisiin kuuluvat virka-asemaa osoittavat tunnukset ja nimilaatta. Poliisihallitus on ehdottanut, että virkapuvussa olisi jatkossa mahdollista käyttää tilapäisiä tunnistemerkkejä tai muita sellaisia tunnistemerkkejä, joilla poliisi voitaisiin yksilöidä. 

Nimilaatan poistamisen mahdollistaminen poliisin virka-asusta ei poistaisi poliisilain mukaista poliisin velvollisuutta esittää pyynnöstä virkamerkkinsä, josta ilmenee henkilötiedot eikä muutos siten heikentäisi poliisin tunnistettavuutta. 

Hallitusohjelmassa puututaan nykyistä vahvemmin uhkailuun ja maalittamiseen 

Hallitusohjelman mukaan hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. 

Poliisihallituksen viime syksynä teettämän kyselyn mukaan maalittaminen vaikuttaa poliisin henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. 89 prosenttia vastanneista piti poliisiin kohdistuvaa maalittamista ongelmana. Yli 30 prosenttia vastaajista oli itse kokenut maalittamista ja noin puolet vastaajista oli havainnut oman yksikön henkilöstöön kohdistuvaa maalittamista. 

Maalittamisessa voi olla kyse esimerkiksi suorasta tai epäsuorasta uhkailusta tai yksityiselämään liittyvien tietojen kaivelemisesta ja vääristelemisestä. Toiminnan tavoitteena voi olla virkamiehen painostaminen luopumaan virkatehtävien hoitamisesta. Sen sijaan maalittamista eivät ole viranomaisen arvostelu, yksittäinen virkatoimen arvostelu tai kansalaisten tavanomainen oikeussuojakeinojen käyttäminen.

Asetusmuutos on lausuntokierroksella 25.5–6.7.2020. Hankkeen toimikausi päättyy 1.10.2020.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Anna Kivimäki, p. 0295 488 331, [email protected]