Hyppää sisältöön
Media

Reservipoliisi olisi osa poliisin varautumista ja apuna yllättävissä tilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2018 14.46
Tiedote 25/2018
Kuva: Miisa Kaartinen

Täydennyspoliisijärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön uudistettuna ja siitä ryhdytään samalla käyttämään nimitystä reservipoliisi. Järjestelmällä pyrittäisiin varmistamaan kansalaisten turvallisuus myös niissä tilanteissa kun jotain poliisin resursseja sitovaa ennakoimatonta ja yllättävää tapahtuu.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiluonnoksen reservipoliisijärjestelmän uudistamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on saada lainsäädäntö vastaamaan paremmin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia sekä vahvistaa poliisin toimintakykyä yllättävissä tai laajoissa yhteiskunnan häiriö- tai turvallisuustilanteissa.

- Ydinkysymys Suomessa on se, miten me varaudumme normaaliolojen äkillisiin häiriöihin. Tässä varautumisessa reservipoliisijärjestelmä on tärkeä askel oikeaan suuntaan, sisäministeri Kai Mykkänen valottaa esityksen taustoja.

Reservipoliisi toimisi aina poliisin välittömässä ohjauksessa

Reservipoliisi olisi osa poliisin varautumista ja toimisi poliisin reservinä yllättävissä, poikkeuksellisissa ja tilapäisissä tilanteissa. Reservipoliisien tarkoituksena olisi vapauttaa ammattipoliiseja poliisin ydintehtäviin. Reservipoliisit eivät toimisi itsenäisesti vaan ammattipoliisin apuna ja välittömässä ohjauksessa. Reservipoliisihenkilöstön käyttöönotosta päättäisi aina valtioneuvosto.

Nykyinen sääntely täydennyspoliisista kumottaisiin ja tilalle tulisi laki reservipoliisista. Lain soveltamisalan piiriin kuuluisi poikkeusolojen ja puolustustilan lisäksi normaaliolojen häiriötilanteet. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi yllättävä laajan maahanmuuton tilanne, jolloin poliisin voimavaroja täytyy vahvistaa tai kun esimerkiksi terrorismin uhka-arviota on nostettu väliaikaisesti sellaiselle tasolle, että poliisin voimavarat ovat koetuksella.

Laissa säädettäisiin reservipoliisihenkilöstön tehtävistä, toimivaltuuksista, velvollisuuksista sekä oikeudesta käyttää voimakeinoja normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana. Reservipoliisin kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin laissa ja hänet nimitettäisiin virkasuhteeseen valtioneuvoston käyttöönottopäätöksen jälkeen. Lisäksi hänen tulisi suorittaa vaadittava peruskoulutus ja myös ylläpitää osaamistaan koulutuksilla reservissä ollessaan.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä reservipoliisihenkilöstön varustuksesta, koulutuksesta ja palvelukseen kutsumisesta sekä sitoumuksen ehdoista.

- Reservipoliisijärjestelmä on kustannustehokas lisä poliisin toimintakykyyn normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Samaan aikaan on selvää, ettei järjestelmä korvaa poliiseja, joiden määrää ja resursseja on tarpeen ylläpitää jatkossakin, ministeri Mykkänen painottaa.

Reservipoliisijärjestelmän kustannuksiksi on arvioitu kertaluontoisena materiaalihankintoina ja järjestelykustannuksina 5,2 miljoonaa euroa. Järjestelmän vuosittainen ylläpitokustannus olisi noin 0,5 miljoonaa.

Lisätietoja hankkeesta

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Heli Heikkola, puh. 0295 488 224, [email protected]
lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, puh. 0295 488 559, [email protected]
 

Korjaus 16.3.2018 klo 9.30. Viimeinen kappale -> kustannusarvio 5,2 miljoonaa euroa (ei 3,4 miljoonaa euroa).