Hyppää sisältöön
Media

Sisäministeriö käynnistää riippumattoman selvityksen turvapaikkaprosessista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2018 13.54
Tiedote 140/2018

Sisäministeriö on 30. marraskuuta käynnistänyt turvapaikkaprosessia koskevan selvityksen. Hanke käynnistyy kilpailutuksella, jolla etsitään selvityksen toteuttaja. Riippumattoman selvityksen tarkoituksena on muun muassa tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella viranomaisten välisiä toimintatapoja ja hallinto-oikeuksien toimintamalleja turvapaikka-asioissa. Tavoitteena on selvittää, kuinka turvapaikkaprosessia voitaisiin jatkossa sujuvoittaa, prosessin laatua parantaa ja sen kestoa lyhentää huolehtien samalla turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta yhä paremmin.

Julkisuudessa on arvosteltu turvapaikkaprosessia ja siinä mukana olevia viranomaisia. Selvityksellä halutaan tuoda julkisen keskustelun tueksi tutkittua tietoa turvapaikkaprosessista kokonaisuutena. Vastaavaa koko menettelyn ja eri viranomaiset kattavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty.

– Turvapaikkapäätökset perustuvat tarkkaan punnintaan ja kriteeristöön. Tuomioistuimet myös käyttävät oikeuttaan palauttaa päätöksiä takaisin harkintaan, jos ne havaitsevat valitusten pohjalta puutteita. Oikeusvaltiossa on kuitenkin syytä tehdä koko ajan töitä oikeusvarmuuden parantamiseksi myös turvapaikanhakijoiden kohdalla. Vuodesta 2015 alkoi hakemusten määrässä aivan poikkeuksellinen jakso. On syytä varmistaa, että kokemukset analysoidaan ja hyödynnetään, sisäministeri Kai Mykkänen kuvaa.

Selvitys tarkastelee turvapaikkaprosessia alusta loppuun

Nyt käynnistettävä selvitys pyrkii turvapaikkamenettelyn yhteen osaan tai virastoon keskittymisen sijaan katsomaan koko prosessia aina turvapaikkahakemuksen jättämisestä kuntaan siirtymiseen tai kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen paluuseen. Selvityksessä huomioidaan myös hallinto-oikeuksien toimintatavat turvapaikka-asioissa sekä poliisin vastuulla olevat palautukset. Tarkastelussa keskitytään siihen, että turvapaikkaprosessi on turvapaikanhakijan kannalta sujuva ja oikeudenmukainen.

Mitä laajemmin kokonaisuutta katsotaan, sitä useammalle viranomaiselle selvityksestä on hyötyä. Selvityksen tavoitteena on laatia kehittämissuositukset turvapaikkamenettelyn eri vaiheisiin.

– On tärkeä siirtää katsetta takapeilistä tulevaisuuteen: miten voimme jatkossa toimia entistä paremmin? Tuomalla esiin tutkittua tietoa ja kehittämällä toimintaa sen pohjalta vahvistamme myös luottamusta viranomaisiin, turvapaikkaprosessiin ja suomalaiseen oikeusjärjestelmään, ministeri Mykkänen toteaa.

Lisäksi selvityksessä arvioidaan, mitä kaikkea on huomioitava maahanmuuttotilanteen mahdollisesti muuttuessa, mitkä ovat erityisesti hakijan oikeusturvan kannalta prosessin kriittisimmät kohdat ja kuinka laadunarviointi toimii prosessin eri vaiheissa.

Kilpailutuksen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2018, jolloin selvityksen toteuttaja valitaan. Selvityksen ja kehittämissuositusten on tarkoitus valmistua kesällä 2019.

Useita kehittämistoimia käynnissä

Maahanmuuttovirasto julkaisi kesäkuussa 2018 analyysin turvapaikkajärjestelmän toimivuudesta. Selvityksessä Maahanmuuttovirasto tunnisti 28 kehittämistoimenpidettä, joita Maahanmuuttovirasto parhaillaan toimeenpanee.

Lisäksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusohjelmassa on käynnissä oikeusministeriön vetämä turvapaikanhakijoiden oikeusapua koskeva selvitys, jonka väliraportti julkaistaan loppuvuodesta.

Lue lisää hankkeesta: www.intermin.fi/turvapaikkaselvitys

Lisätietoja
ylijohtaja Jorma Vuorio, p. 0295 488 600, [email protected]
sisäministerin erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539, [email protected] (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)
kehittämisjohtaja Harri Martikainen, p. 0295 488 512, [email protected]