Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suojelupoliisin hallinnollinen asema muuttuu 1.1.2016

Sisäministeriö
9.7.2015 13.19
Tiedote

Suojelupoliisi siirtyy Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi. Valtioneuvosto esitti tänään poliisin hallinnosta annetun lain, poliisilain ja pakkokeinolain muutosten vahvistamista. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lait 10. heinäkuuta.

Jatkossa sisäministeriö vastaa suojelupoliisin toiminnan ohjauksesta, tulos- ja resurssiohjauksesta sekä laillisuusvalvonnasta. Suojelupoliisi säilyy edelleen poliisiyksikkönä. Suojelupoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa koskevat ohjaustehtävät siirtyvät Poliisihallitukselta sisäministeriölle.

Siirron tavoitteena on tehostaa suojelupoliisin erityistehtävien hoitamista ja vahvistaa toiminnan strategista ja poliittista ohjausta sekä selkeyttää viraston asemaa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta sekä suorittaa tällaisten rikosten tutkintaa. Se myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta valtakunnan turvallisuutta vaarantavan toiminnan estämiseksi.

Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta 2016.

Lisätietoja hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/suojelupoliisin_hallinnollinen_asema

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jarkko Nieminen, 0295 488 599