Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tietoverkkorikollisuus työllistää poliisia entistä enemmän

Sisäministeriö
8.5.2017 11.13
Tiedote 044/2017

Tietoverkkorikosten määrät ovat lisääntyneet ja tulevat lisääntymään edelleen merkittävästi. Etenkin verkossa tapahtuvien petosrikosten määrät ovat kasvaneet. Poliisi kehittää jatkuvasti omia valmiuksiaan tietoverkkorikosten tutkinnassa. Tietoverkkorikokset kehittyvät kovaa vauhtia ja viranomaisten on pysyttävä kehityksessä mukana.

- Poliisilla tulee olla keinot ja osaaminen tunnistaa tietoverkkoihin liittyviä rikoksia, ehkäistä ennakolta verkossa tapahtuvia rikoksia, paljastaa verkossa toimivia rikollisia ja selvittää verkkoihin liittyviä rikosepäilyjä, sanoo lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm, joka on koordinoinut tietoverkkorikollisuuden torjuntaa koskevaa selvitystä.

Selvityksessä listataan toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään. Näitä ovat muun muassa tietoverkkorikostorjunnan koulutus, kehittäminen ja viranomaisten yhteinen tilannekuva. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös lainsäädännön jatkuvaa arviointia ja kehittämistä sekä riittäviä resursseja tietoverkkorikollisuuden torjuntaan.

Uudet tavat tehdä rikoksia lisääntyvät myös Suomessa

Globalisoituneessa maailmassa uhat ovat monimuotoistuneet ja perinteisten uhkien rinnalle on noussut uudenlaisia, nopeasti syntyviä ja vaikutuksiltaan vaikeasti ennakoitavia tilanteita. Vanhaa ja uutta yhdistämällä rikolliset luovat jatkuvasti uusia tekotapoja. Esimerkiksi lennokkien käyttöön liittyvät rikollisuusuhat ovat nousseet myös Suomessa. Niiden avulla on mahdollista toteuttaa vakoilua, skannata ja saastuttaa verkkoja sekä hyödyntää haavoittuvia laitteita langattomasti.

Myös niin sanottu esineiden internet (IoT, internet of things) tulee muuttamaan rikosten tekotapoja. Esineiden internet tarkoittaa sitä, että tietoteknologia on sulautunut arkisiin esineisiin kuten kodin laitteisiin, joita pystyy internetin yli seuraamaan ja ohjaamaan tietokoneella, puhelimella tai muilla laitteilla, kuten tabletilla.

Lisää kyberasioiden opetusta poliisin peruskoulutukseen

Kyberasioiden opetusta tullaan lisäämään poliisin peruskoulutukseen ja kyberrikostorjuntaan erikoistuville tarjotaan laadukasta erityiskoulutusta. Poliisiammattikorkeakoulu tekee myös koulutus- ja tutkimusyhteistyötä viranomaisten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Poliisin tietoverkkorikollisuuden torjunnan resurssitarpeet liittyvät erityisesti tietoteknisen tutkinnan kehittämiseen, vakavan tietoverkkorikollisuuden torjuntaan sekä tiedonhankintaan tietoverkoista.

Viranomaisilla tulee olla yhteinen tilannekuva tietoverkkorikollisuudesta. Tilannekuvan avulla viranomaisilta ja yrityksiltä saadut operatiivisen toiminnan havainnot yhdistetään laajempiin, ilmiötason havaintoihin. Yhteistyö muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa on tärkeää, koska tietoverkkorikollisuus ja kyberuhkat eivät katso valtioiden rajoja ja työllistävät monia eri viranomaisia.

Selvitys on kirjattu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan ja se on laadittu yhteistyössä sisäministeriön, poliisihallituksen asettaman työryhmän, suojelupoliisin sekä keskusrikospoliisin kanssa. Työssä on hyödynnetty tietoverkkorikollisuuden tilannekuvan parantamista koskevaa valtioneuvoston rahoittaman hankkeen kehittämisehdotuksia sekä Europolin internetin järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaa uhka-arviota. Selvitys oli laajalla lausuntokierroksella huhtikuussa 2016.

Selvitys löytyy täältä:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-136-7

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm, p. 0295 488 352, [email protected]