Hyppää sisältöön
Media

Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevia säännöksiä tarkistetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2011 13.36
Tiedote -

Sisäasiainministeriö on asettanut ajalle 1.12.2011 - 1.12.2013 hankkeen tarkastelemaan säilöön otettuja ulkomaalaisia koskevia säännöksiä. Huomiota kiinnitetään erityisesti yksin tulevien turvapaikanhakijalasten asemaan.

Joulukuussa käynnistyvä hanke liittyy hallitusohjelman linjauksiin kieltää yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöön ottaminen ja kehittää säilöönotolle vaihtoehtoja. Kansainväliset ihmisoikeusvalvontaelimet ovat suosituksissaan kiinnittäneet huomiota näihin kysymyksiin. Lasten säilöönottoa tulisi pitää viimeisimpänä ja mahdollisimman lyhytkestoisena toimenpiteenä. Käytännössä lasten säilöön ottaminen on ollut Suomessa vähäistä.

Ulkomaalaislain nojalla ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön, jos se on välttämätöntä esimerkiksi epäselvän henkilöllisyyden selvittämiseksi. Päätöksen säilöön ottamisesta tekee poliisin tai rajavartiolaitoksen virkamies, joka viipymättä ilmoittaa asiasta käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus käsittelee säilöön ottamista koskevan asian viipymättä ja aina viimeistään neljän vuorokauden kuluttua säilöön ottamisesta.

Hankkeessa tarkastellaan myös säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain säännöksiä. Lain muutostarpeet nousivat esiin valmisteltaessa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevaa lakia. Aikataulullisista syistä säilöönottoa koskevat muutokset päätettiin tuolloin siirtää valmisteltavaksi erillisessä hankkeessa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan hallituksen esitys alaikäisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistamiseksi. Esitys annetaan eduskunnalle viimeistään syysistuntokauden alussa 2012.

Lisätietoja: maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, 071 878 8630