Hoppa till innehåll
Media

Ministerierna vill ha en utredning om praxis för förebyggande av våld i nära relationer

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2019 11.37
Pressmeddelande 15/2019

Social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet har tillsatt två utredare för att lägga fram förslag om hur man kan ingripa i våld i nära relationer och om hur god praxis för förebyggande av våld i nära relationer kan etableras i hela landet.

För utredningsarbetet svarar Sirpa Virta, professor i säkerhetsförvaltning vid Tammerfors univer-sitet, och Suvi Nipuli, specialsakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Utredningen ska bli klar före den 31 mars.

I Finland lider cirka 130 000 människor årligen av våld i nära relationer.

Utredningsarbetet grundar sig i ett rundabordssamtal om våld i nära relationer som hade samman-kallats av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och inrikesminister Kai Mykkänen och de utvecklingsbehov som framfördes där.

Ytterligare information:

Suvi Nipuli, specialsakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7205
Titta Andersson-Bohren,
inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 513 1539