Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med att främja säkerheten i glesbygdsområden intensifieras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2019 14.43
Nyhet

Inrikesministeriet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) har sammankallat ett expert- och myndighetsnätverk som behandlar säkerheten i glesbygdsområden. Arbetet är en fortsättning på arbetet i ett tidigare nätverk som har varit verksamt sedan 2014.

Utöver de nuvarande medlemmarna tar de viktigaste myndighetsaktörerna vid ministeriet och inom den inre säkerheten i allt högre grad del i verksamheten i den nya sammansättningen.

I det s.k. Harvaturva-nätverkets uppgifter ingår bl.a.

− att uppfölja säkerhetsutvecklingen på landsbygden och i glest bebyggda områden
− att producera information om utmaningarna i glest bebyggda områden och om eventuella lösningar på dessa
− att sprida praxis i samband med att trygga säkerheten i glesbygdsområden
− att förstärka informationsgången mellan säkerhetsmyndigheterna och andra aktörer i glest bebyggda områden
− samhällspåverkan för att främja säkerheten i glesbygdsområden.

Nätverket sammanträder vid behov ca tre gånger om året och dess mandatperiod är 2.1.2019 - 31.5.2023.

Ytterligare information:
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, nätverkets ordförande, tfn 0295 488400, [email protected]