Suorituskykyhankkeen työpaketit

Kansallisen toimintaympäristöanalyysiprosessin kehittäminen ja toimintaympäristöanalyysin tuottaminen

Työpaketissa 1 tuotettiin kattava analyysi pelastustoimen kansallisesta toimintaympäristöstä.

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi käy läpi pelastustoimen toimintaympäristön nykytilan ja arvioi, miten kansalliset ja kansainväliset megatrendit ja muutosilmiöt vaikuttavat lähitulevaisuudessa pelastustoimen toimintaan.

Lisäksi erillinen Media pelastustoimen toimintaympäristön osana -raportti tarkastelee, miten media asettuu osaksi kenttäoperaatioita, pelastajan työtä, johdon päätöksentekoa, luottamusta pelastustointa kohtaan ja turvallisuusviestintää. 

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi

Media pelastustoimen toimintaympäristön osana

Ilmastonmuutokseen varauduttava myös pelastustoimessa | tiedote 30.11.2020

Riskimallien ja onnettomuusennusteiden uudistaminen

Työpaketin 2 tarkoituksena on uudistaa riskimallit ja onnettomuusennusteet. Pakettiin sisältyy myös paloasemaverkkojen tarkastelu.

Työpaketilla on viisi tavoitetta. Ensinnäkin onnettomuuksille muodostetaan dynaaminen ennustemalli. Malli ottaa huomioon eri onnettomuustyypit, todennäköisyydet ja seuraukset sekä spatiotemporaaliset vaihtelut. Toinen tavoite on suunnitella, miten ennustemallia käytetään osana tiedolla johtamisen järjestelmää.

Kolmas tavoite on muodostaa nykyistä monipuolisempi malli palvelutason mitoittamiseen. Neljäs tavoite on tehdä esitys siitä, miten paloasemaverkoston arvioinnissa ja suunnittelussa hyödynnetään ennustemallia. 

Viides tavoite on tehdä suunnitelma ennustemallin ylläpitämiseen. Suunnitelmassa määritellään ennustemallin päivittämisen menetelmät sekä vastuunjako.

Pelastustoiminnan suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin

Työpaketti 6 tarkastelee, miten pelastustoimen suorituskyky ja palvelut vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita. Samalla työpaketissa luodaan suunnitteluperusteet ja malli suorituskykyvaatimusten määrittelyyn. Paketissa otetaan huomioon sekä valtakunnallinen, alueellinen että paikallinen taso.

Alueellisten ja paikallisten suorituskykyvaatimusten määrittelylle on jo olemassa malli, jonka pohjalta pelastuslaitoksissa määritellään suorituskykyvaatimuksia. Työpaketissa 6 tuotetaan myös valtakunnalliset pelastustoiminnan suorituskykyvaatimukset. Malli suorituskykyvaatimusten määrittelyyn laaditaan siten, että vaatimukset ovat saman tasoisia saman tyyppisessä toimintaympäristössä. Mallissa huomioidaan myös sopimuspalokunnat. Lisäksi työryhmä tuottaa pelastustoiminnan valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten suorituskykyvaatimusten määrittelyä varten suunnittelupohjan.

Työpaketissa selvitetään myös pelastustoiminnan suorituskyvyn ja suorituskykyvaatimusten väliset poikkeamat keskeisissä skenaarioissa ja tehtävissä kansallisella tasolla.