Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa pelastustoimen valtakunnallisten suunnitteluperusteiden pohja ja selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita. 

Hankkeella pyrittiin luomaan yhdenmukaisia menettely- ja toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin.

Hankkeen loppuraportit

Valmistelun taustaa

Suorituskykyhanke on osa pelastustoimen uudistusta. Lisäksi hankkeella toteutettiin Marinin hallitusohjelman tavoitetta, jonka mukaan pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky ja voimavarat varmistetaan ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset palvelutarpeet.

Hanke asetettiin 4.2.2020 ja sen toimikausi päättyi 31.12.2021. Loppuraportit julkaistiin 9.2.2022, Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi 30.11.2021, Media pelastustoimen toimintaympäristön osana 15.12.2020.

Lisätietoja

Teija Mankkinen, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö Puhelin:0295488671   Sähköpostiosoite: