Poliisiasiat

Sisäministeriö ohjaa ja valvoo poliisitoimintaa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Poliisin toiminnan tarkoitus on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus. Poliisihallitus on keskusvirasto, joka johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Paikallispoliisin muodostavat 11 poliisilaitosta.

 • Hallitusohjelman toimenpiteet poliisin toimialalla »

  Hallitusohjelman tavoite on vahvistaa turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Poliisin läsnäolo turvataan koko maassa.

 • Rikollisuus Suomessa »

  Vuosittain Suomen poliisin tietoon tulee yli puoli miljoonaa rikosta tai rikkomusta.

 • Järjestäytynyt rikollisuus »

  Suomessa järjestäytyneet rikollisryhmät ovat mukana erityisesti huumausainerikollisuudessa, mutta myös rakennus-, siivous- ja ravintola-alalla.

 • Terrorismin torjunta »

  Terrorismintorjunnan toimintaympäristö Suomessa on nopeassa muutoksessa ja terrorismin uhka on muuttunut.

 • Väkivaltainen radikalisoituminen »

  Väkivaltaisella radikalisoitumisessa aatemaailmalla tai ideologialla perustellaan väkivaltaista toimintaa.

 • Viharikollisuus »

  Viharikos on henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehty rikos, jonka motiivina on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista ominaisuutta kohtaan.

 • Ihmiskauppa »

  Ihmiskaupassa uhri alistetaan toisen määräysvaltaan tarkoituksena henkilön yleensä taloudellinen hyväksikäyttö.

 • Talousrikollisuus ja harmaa talous »

  Yleisin talousrikos on veropetos. Harmaa talous aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja.

 • Kyberrikollisuus »

  Kyberrikollisuus tarkoittaa tietotekniikkaan tai tietoverkkoihin kohdistuvia rikoksia tai tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyväksi käyttäen tehtäviä rikoksia.

 • Ampuma-aseet »

  Suomessa on paljon metsästäjiä ja muita aseharrastajia. Luvallisia ampuma-aseita on yli 1,5 miljoonaa ja luvanhaltijoita yli 600 000.

 • Rahapelit »

  Rahapelejä toimeenpanee Suomessa valtion omistama rahapeliyhtiö Veikkaus Oy. Rahapelilainsäädännön tavoitteena on torjua rahapelihaittoja ja estää väärinkäytöksiä.

 • Rahankeräys »

  Rahankeräys on luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa. Lupaa haetaan Poliisihallitukselta ja pienkeräysilmoitus tehdään poliisilaitokselle.

 • Yleinen järjestys ja turvallisuus »

  Poliisi pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Tarkoituksena on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus.

 • Vartiointi ja järjestyksenvalvonta »

  Vartijoiden toimivaltuudet perustuvat yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin.

 • Toimijat ja vastuut »

  Poliisin toimijoita ovat Poliisihallitus, poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu.

 • Lainsäädäntö »

  Poliisiasioita koskevat keskeiset lait ja asetukset