Metsästys ja urheiluammunta ovat yleisiä harrastuksia Suomessa

Suomessa on paljon metsästäjiä ja muita aseharrastajia. Suomessa on noin 460 000 aseluvan haltijaa ja hieman alle 1,5 miljoonaa luvallista asetta.

Tavanomaisten ampuma-aseiden hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavien aselupien myöntämisestä sekä aseharrastajien ja ase-elinkeinon harjoittajien valvonnasta vastaavat alueelliset poliisilaitokset.

Poliisihallitus myöntää muun muassa ase-elinkeinoluvat, kaupalliseen vientiin, tuontiin siirtoon ja kauttakuljetukseen liittyvät luvat, asekeräilijähyväksynnät sekä erityisen vaarallisten ampuma-aseiden hankkimisluvat. Poliisihallitus tekee ampuma-aseisiin liittyvää valvontaa sekä ohjaa poliisin aselupahallintoa.

Siviilikäytössä olevia ampuma-aseita koskevan lainsäädännön valmistelu on sisäministeriön vastuulla.

Ampuma-aseiden lupakäytännöstä, ampuma-aseiden valvonnasta ja ampuma-aseiden käyttöturvallisuuden valvonnasta saa lisätietoja poliisin verkkosivuilta.

Sotilaskäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden viennin valvonnasta vastaa puolustusministeriö. Tästä ja muista puolustusministeriön asevalvonnan tehtävistä löytyy lisätietoja puolustusministeriön verkkosivuilta. Ulkoministeriö tekee kansainvälistä asevalvonta- ja aseidenriisuntayhteistyötä.

Lisätietoja

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Puhelin:0295488591   Sähköpostiosoite: