Sisäministeriö on vastuullinen työnantaja 

Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö mahdollistaa ministeriön työn vaikuttavuuden ja sen, että Suomessa on turvallista kaikissa oloissa. Sisäministeriössä henkilöstöä johdetaan vastuullisesti ja osallistavasti.

Meille tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on tärkeää. Toivomme monipuolisesti hakemuksia eri taustoista ja ikäryhmistä sekä eri sukupuolta olevilta henkilöiltä. Sisäministeriö on esteetön työpaikka.

Mitä vastuullisuus meille tarkoittaa

  • Olemme sitoutuneet edistämään henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa seurataan säännöllisesti ja ministeriöllä on voimassa henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 
  • Kehitämme johtamista. Meillä esihenkilöille ja johdolle tarjotaan koulutusta ja tukea johtamiseen. 
  • Osallistamme henkilöstöä työtapojen kehittämisessä ja päätöksenteossa. Henkilöstökyselyt ja yhteiset tilaisuudet ovat meillä arkipäivää. 

Arvomme

Avoin ja konstailematon
Työmme tavoitteena on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus. Se ohjaa kaikkea tekemistämme ja siinä meitä auttaa avoin, luotettava ja oikea-aikainen viestintä.

Reilu ja luotettava
Vahva ammattitaito ohjaa tekemistämme. Toimimme kaikissa tilanteissa oikeudenmukaisesti ja luotettavasti. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa.

Yhdessä vahva
Turvallinen Suomi tehdään yhdessä. Arvostamme jokaisen turvallisuustoimijan työtä – kuuntelemme, keskustelemme ja jaamme yhteisen tilannekuvan. Vain siten voimme olla vahva perusta Suomen turvallisuudelle.

Sisäministeriön toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2022–2025