Älykkäät rajat -kokonaisuus parantaa EU:n rajaturvallisuutta

EU:ssa on hyväksytty ns. älykkäät rajat -kokonaisuus (Smart Borders), joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuosien 2024-2025 aikana. Älykkäät rajat -kokonaisuuden tavoitteena on 

  • sujuvoittaa rajatarkastuksia
  • parantaa sisäistä turvallisuutta mm. vahvemmalla henkilöiden tunnistamisella ulkorajoilla
  • helpottamalla yliajalla EU:n alueella olevien henkilöiden paljastamista. 

Kokonaisuuteen kuuluu rajanylitystietojärjestelmän (EES) lisäksi EU-alueen yhteinen matkustustieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS), joka vastaa maailmalla käytössä olevia matkustajien ennakkorekisteröintijärjestelmiä. 

Rajanylitystietojärjestelmä (EES) rekisteröi rajanylityksiä EU:n ulkorajoilla

Rajanylitystietojärjestelmä parantaa kolmansien maiden kansalaisten rajatarkastusten laatua ja Schengen-alueella laittomasti oleskelevien identifioimista. Samalla tehostetaan terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden torjuntaa, paljastamista ja tutkintaa. 

Järjestelmän käyttöönoton myötä passien leimaamisesta luovutaan lyhyen siirtymäajan jälkeen. Järjestelmä mahdollistaa myös kolmansien maiden kansalaisille oman jäljellä olevan oleskeluaikansa tarkistamisen. 

Kolmansien maiden kansalaisten tiedot rekisteröidään rajanylitystietojärjestelmään heidän ensimmäisen Schengen-alueelle saapumisensa yhteydessä. Järjestelmään tallennettavat tiedot:

  • passin koneluettavat tiedot (nimi, passin ja mahdollisen viisumin numero)
  • tiedot rajanylityksistä ja oleskelusta
  • rajanylityspaikan tiedot
  • biometriset tiedot (kasvokuva, sormenjäljet).

Tiedot säilytetään järjestelmässä pääsääntöisesti kolme vuotta. Lainvalvontaviranomaisilla on vakavien rikosten tutkintaan liittyvä pääsyoikeus järjestelmän tietoihin. Rajanylitystietojärjestelmään tallennettavista tiedoista saatavat tilastot parantavat myös Schengenin rajasäännöstön edellyttämien riskianalyysien laatimista ja tukevat poliittista päätöksentekoa maahanmuutto- ja viisumipolitiikassa. 

Tietojärjestelmiä hallinnoi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto eu-LISA.

Valmistelu- ja käyttöönottoaikataulu

Älykkäät rajat -kokonaisuutta koskeva asetuspaketti on hyväksytty vuosina 2017-2018. Se perustuu komission jo vuonna 2008 julkaisemaan laajempaan tiedonantoon. Komissio julkaisi keväällä 2013 ensimmäisen lakiehdotuksensa älykkäistä rajoista ja uuden lakiesityksen huhtikuussa 2016.

Aikataulutavoite on, että 

  • rajanylitystietojärjestelmä (EES) otetaan käyttöön syksyllä 2024
  • matkustustieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS) keväällä 2025. 

Komissio päättää lopulliset käyttöönottopäivämäärät, kun järjestelmien toimivuudesta on varmistuttu ja tarvittavat testaukset on saatu tehtyä. 

Ehdotetut muutokset parantavat rajantarkastusten luotettavuutta, mahdollistavat rajatarkastusautomatiikan laajemman hyödyntämisen ja tehostavat sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjuntaa.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Tero Hirvonen, p. 0295 421 191, [email protected]