Alkusammutusvälineet on tarkoitettu palonalkujen sammuttamiseen

Alkusammutusvälineitä ovat:

  • käsisammuttimet
  • sammutuspeitteet
  • liikuteltavat sammutuskärryt
  • rakennuksiin kiinteästi asennettavat pikapalopostit
  • muut käsin käytettävät kannettavat palon alkuvaiheeseen suunnitellut tuotteet.

Pelastuslain omatoimisen varautumisen velvoitteen mukaisesti rakennuksissa ja yleisötilaisuuksissa on varauduttava tulipalojen sammuttamiseen. Tarvittavien alkusammutusvälineiden määrittely ja hankinta, ovat rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan vastuulla. Tulipalojen sammuttamiseen varautumisesta on säädetty myös mm. työturvallisuutta ja kemikaaliturvallisuutta koskevissa säädöksissä.

Käsisammuttimia pitää huoltaa ja tarkastaa

Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoite koskee rakennusten niin sanottuja pakollisia sammuttimia. Kuiviin ja tasalämpöisiin sisätiloihin sijoitetut käsisammuttimet tarkastetaan kahden vuoden välein, muissa sijoituspaikoissa olevat käsisammuttimet vuoden välein. 

Käsisammutinliikkeet tekevät käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä. Käsisammuttimille on lisäksi tehtävä painelaitesääntelyn mukainen määräaikaistarkastus 11 vuoden välein.