Maahanmuuttopolitiikka perustuu yhteisiin linjauksiin ja sopimuksiin

Suomen maahanmuuttopolitiikka ja siihen liittyvän lainsäädännön valmistelu perustuvat hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, EU:n yhteiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan sekä kansainvälisiin sopimuksiin.

Sopimuksista tärkeimpiä ovat

  • Euroopan ihmisoikeussopimus
  • kidutuksen vastainen yleissopimus
  • lapsen oikeuksien sopimus
  • Geneven pakolaissopimus.

Maahanmuuttopolitiikalla edistetään sellaista maahanmuuttoa, jota Suomi tarvitsee muun muassa väestön ikääntymisen johdosta. Työvoiman maahanmuuttoa tuetaan toimivalla ja tehokkaalla työnantajien ja yritysten tarpeet huomioivalla lupajärjestelmällä.

Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittämiseen

Maailmassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. YK:n pakolaisjärjestön mukaan kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan sotia, vainoja ja konflikteja. Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea ja muita EU-maita ottamaan vastaan kansainvälistä suojelua tarvitsevia turvapaikanhakijoita.

Pakolaiskriisin seurauksena Eurooppaan ja myös Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi moninkertaiseksi.  

Turvapaikanhakijamäärien kasvaessa on käynyt selväksi, ettei EU:n olemassa oleva sääntely toimi suurien väestömäärien aiheuttamassa paineessa. Suomi tukeekin Euroopan unionin pyrkimyksiä maahanmuuton parempaan hallintaan ja osallistuu aktiivisesti EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittämiseen. Suomi kannattaa esimerkiksi kiintiöpakolaisten vastaanoton laajentamista yhä useampiin jäsenvaltioihin tapana edistää maahanmuuttoa laillisia väyliä pitkin.

Lisätietoja

Harri Sivula, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Puhelin:0295488623   Sähköpostiosoite: