Henkilöstöedut 

Meillä työllä on tarkoitus. Teemme työtä sen eteen, että yhteiskunta on turvallinen kaikissa oloissa.

Ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut henkilöstö on meille tärkeä voimavara.  Tuemme henkilöstön työhyvinvointia ja kehittymistä monin eri tavoin.

Kun tulet meille töihin, haluamme varmistaa, että onnistut ja viihdyt työssäsi.

Sisäministeriön toimistolle on kaikkialta helpot ja hyvät yhteydet. Toimistotalo sijaitsee Helsingin keskustassa osoitteessa Kirkkokatu 12.

Työaika on joustava

Sisäministeriössä noudatetaan liukuvaa työaikaa, jonka pituus on 7 tuntia 15 minuuttia päivässä ja viikossa 36 tuntia 15 minuuttia. Työn voit aloittaa joustavasti klo 6.30–10.00 ja lopettaa klo 14.00–19.30.

Työtä voit tehdä joustavasti läsnä- ja etätyönä työtilanteesi mukaisesti. 

Lomaetumme ovat paremmat kuin yleisillä työmarkkinoilla keskimäärin. Vuosiloman pituus määräytyy valtion palvelusajan perusteella.

Hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistasi

Kehitämme henkilöstön osaamista monipuolisesti ja tarjoamme mahdollisuuden koulutuksiin osallistumiseen.

Meillä tuetaan liikkuvuutta, koska se kehittää sekä työkiertoon lähtijän että organisaation osaamista. Mentorointiohjelmat valtioneuvostossa ja hallinnonalalla tarjoavat mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun. 

Meillä on käytössä eOppivan laaja kurssitarjonta ja valtioneuvoston yhteiset koulutukset ministeriöiden henkilöstölle. Asiantuntijamme järjestävät ministeriöläisille eri aiheista tietoiskuja Asiallisilla aamukahveilla ja Tutkijan tuokioissa. Meille on tärkeää, että kaikki tuntevat ministeriössä tehtävän työn. 

Jos sinut valitaan määräaikaiseen tehtävään toisessa valtion virastossa, voit saada virkavapautta nykyisestä tehtävästäsi.

Vapaa-ajan ja työn yhdistäminen

Etätyömahdollisuus ja joustavat työajat helpottavat vapaa-ajan ja työelämän yhdistämistä.

Meillä on käytössä myös osittainen hoitovapaa, opintovapaa ja osa-aikaeläke. Voit jäädä hoitamaan kotiin alle 12-vuotiasta sairasta lasta ja tietyin edellytyksin voit myös jäädä hoitamaan muuta lähiomaistasi palkattomalle omaishoitovapaalle. 

Tukea terveyden ylläpitoon

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia kattavalla työterveyshuollolla. Se sisältää ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut sekä työhöntulo- ja ikäkausitarkastukset. Mikäli sairastut, tarjoamme työterveyspainotteisen sairaanhoidon ja tukea työkyvyn ylläpitoon. Meillä on myös henkilöstölle kilpailutettu hierontapalvelu. 

Tarjoamme työhön terveelliset työtilat ja laadukkaat työvälineet.

Tukea liikuntaan ja kulttuuriin

Tuemme henkilökuntaamme liikunta- ja kulttuuriedulla. Meillä on käytössä Smartumin sähköinen palvelu, jonka kautta jokainen meillä töissä oleva saa mahdollisuuden valita vapaasti haluamiaan liikunta- tai kulttuurietuja.

Ministeriössä on myös oma, vapaasti käytössä oleva kuntosali. Valtioneuvoston piirissä järjestetään myös monenlaista kerhotoimintaa vapaa-ajalle: kuorosta käsitöihin, joogaan, Mindfullnessiin ja moottoripyöräilyyn.

Hyvää kuntoa pääset ylläpitämään myös virka-Jopoilla, joilla voi kätevästi liikkua kokouksiin eri puolille kaupunkia.

Työhyvinvointitapahtumat

Sisäministeriössä toimii aktiivinen tyhy-ryhmä, joka suunnittelee koko talolle virkistyspäiviä ja virkistystä työn lomaan. Osastot järjestävät myös omia virkistystapahtumiaan.

Pääset osallistumaan myös kaikkien ministeriöiden yhteisiin tapahtumiin.

Ateriaetu

Tuemme henkilökunnan ruokailua valtioneuvoston tiloissa sijaitsevissa lounasravintoloissa.