Personalförmåner 

Vårt arbete har ett syfte. Vi arbetar för att Finland ska vara tryggt i alla lägen.

En yrkeskunnig personal som är engagerad i sitt arbete är en viktig resurs för oss.  Vi stöder personalens välbefinnande i arbetet och utveckling på många olika sätt. Då du anställs hos oss vill vi försäkra oss om att du lyckas och trivs i ditt arbete.

Det finns goda förbindelser till inrikesministeriets kontor och det är lätt att komma dit från olika håll. Kontoret ligger i Helsingfors centrum på adressen Kyrkogatan 12.

Flexibel arbetstid

Inrikesministeriet tillämpar flexibel arbetstid. Arbetstiden är 7 timmar 15 minuter per dag och 36 timmar 15 minuter per vecka. Du kan börja dagen flexibelt mellan kl. 6.30 och 10.00 och sluta mellan kl. 14.00 och 19.30.

Du kan arbeta flexibelt på arbetsplatsen eller på distans enligt din arbetssituation. 
Våra semesterförmåner är bättre än på den allmänna arbetsmarknaden i genomsnitt. Längden på semestern bestäms på basis av hur länge du arbetat hos staten.

Goda möjligheter att utveckla din kompetens

Vi utvecklar personalens kompetens på ett mångsidigt sätt och erbjuder möjlighet att delta i utbildningar.

Vi stöder rörligheten eftersom den utvecklar kompetensen både hos dem som deltar i arbetsrotation och hos organisationen. Mentorprogrammen inom statsrådet och förvaltningsområdet erbjuder en möjlighet till yrkesutveckling. 

Vi har ett omfattande kursutbud i eOppiva och statsrådets gemensamma utbildningar för ministeriernas personal. Våra experter ordnar infomöten, Asialliset aamukahvit och Tutkijan tuokio, om olika teman för dem som arbetar vid ministeriet. För oss är det viktigt att alla känner till det arbete som görs vid ministeriet. 

Om du väljs till en visstidsuppgift vid ett annat statligt ämbetsverk, kan du få tjänstledighet från din nuvarande uppgift.

Att kombinera fritid och arbete

Möjligheten till distansarbete och flexibla arbetstider gör det lättare att kombinera fritid och arbete.

Hos oss har du också möjlighet till partiell vårdledighet, studieledighet och deltidspension. Du kan stanna hemma för att vårda ett sjukt barn under 12 år. Under vissa förutsättningar kan du också stanna hemma och vårda någon annan nära anhörig på oavlönad ledighet för vård av anhörig. 

Stöd för att upprätthålla hälsan

Vi stöder våra anställdas välbefinnande genom omfattande företagshälsovård. Den omfattar förebyggande företagshälsovårdstjänster, hälsoundersökning vid nyanställning och periodiska hälsoundersökningar. Om du blir sjuk, erbjuder vi företagshälsoinriktad sjukvård och stöd för att upprätthålla arbetsförmågan. Vi har också konkurrensutsatt massagetjänster för personalen. 

Vi erbjuder sunda arbetslokaler och arbetsredskap av hög kvalitet.

Stöd för motion och kultur

Vi erbjuder motions- och kulturförmåner för att stödja vår personal. Vi använder Smartums nättjänst som ger alla som arbetar hos oss en möjlighet att fritt välja önskade idrotts- eller kulturförmåner.

Ministeriet har också ett eget gym som kan användas fritt. Inom statsrådet ordnas också många slags klubbverksamhet, bland annat körsång, hantverk, yoga, mindfulness och motorcykelkörning.

Det finns också Jopo-cyklar avsedda för tjänstemännens gemensamma bruk. Genom att använda dem kan du behändigt ta dig till möten på olika håll i staden och samtidigt upprätthålla konditionen.

Evenemang för välbefinnande i arbetet

Vid inrikesministeriet finns en aktiv grupp för välbefinnande i arbetet som planerar rekreationsdagar och andra rekreationsmöjligheter vid sidan av arbetet för hela huset. Avdelningarna ordnar också egna rekreationsevenemang.

Du får också delta i alla ministeriers gemensamma evenemang.

Kostförmån

Vi stöder personalens måltider på lunchrestaurangerna i statsrådets lokaler.