Beskrivning av flaggan

Lagen om flaggan definierar Finlands flagga abstrakt, vilket betyder att Finlands flagga kan vara också någonting annat än en konkret flagga av tyg. Varje figur, som har samma proportioner och färger som Finlands flagga, till exempel en tryckt klisteretikett, är Finlands flagga.

Den som använder Finlands flagga skall använda en flagga som har rätta proportioner och färger.

Finlands flagga får inte förses med några extra figurer och man får inte saluföra flaggor som klart skiljer sig till färg och proportioner från den regelmässiga flaggan.

I lagen om Finlands flagga föreskrivs också att den som förstör Finlands flagga eller använder den på ett vanvördigt sätt, olovligen avlägsnar den och saluför en felaktig flagga skall dömas till böter.

Flaggans proportioner

Finlands flagga har ett blått kors på vit botten.

Nationalflaggan är rektangulär och dess proportioner är:

  • höjd 11 och bredd 18 måttenheter
  • bredden på korsets arm är 3 måttenheter
  • fältens höjd 4, de inre fältens längd 5 och de yttre fältens längd 10 måttenheter.

Den rektangulära statsflaggan skiljer sig från nationalflaggan genom att Finlands vapen finns i den kvadrat som bildas av korsets armar. Kvadraten har en gul kant vars bredd är 1/40 av korsets bredd.

De myndigheter som har rätt att använda statsflaggan anges i 5 § i lagen om Finlands flagga. Eftersom statsflaggan är en symbol för statsmakten kan privatpersoner inte ges tillstånd att använda statsflaggan.

Den tretungade statsflaggan är en måttenhet längre än den rektangulära statsflaggan så att de yttre fältens längd är 6 och tungornas längd 5 måttenheter. Den mellersta tungan är likbent med korsets arm som bas. De yttre tungornas ytterkanter bildar inte någon vinkel med flaggans övre eller nedre kant.

Flaggans höjd skall vara ungefär en sjättedel av flaggstångens längd.

Flaggans färger

Enligt PMS-färgsystemet är flaggans färger: blå 294C, röd 186C, gul 123C

Flaggans PMS-färger har definierats i statsrådets beslut (827/93).