Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi

Ministeriets verksamhet styrs av regeringsprogrammet och koncernstrategin för inrikesministeriets förvaltningsområde.

Planeringen av verksamheten och ekonomin inom inrikesministeriets förvaltningsområde bygger på den fyraåriga planen för de offentliga finanserna (inkl. rambesluten) samt på årliga budgetar och resultatavtal.

Enligt den ordinarie budgeten för 2022 är målet för personalmängden inom inrikesministeriets förvaltningsområde ca 15 744 årsverken (bedömning av utfallet 2021: 15 591 årsverken).
De största sysselsättarna är polisväsendet med ca 10 220 och Gränsbevakningsväsendet med ca 2 900 årsverken. De totala utgifterna för inrikesministeriets förvaltningsområde är sammanlagt 1 585 miljoner euro i den ordinarie budgeten för 2022.

I bokslutet och verksamhetsberättelsen som ingår i det bedöms verksamhetens effekter samt den funktionella effektiviteten, resultaten, kvalitetsledningen och de mänskliga resurserna. Verksamhetsberättelsen innehåller även information om användningen av anslag och den avgiftsbelagda verksamheten samt bokslutskalkyler.

2021

Budgetproposition för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2021 | fi, 13.8.2020

2020

Budgetproposition för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2020 | fi, 16.8.2019

2019

Budgetproposition för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2019 | fi, 9.8.2018 

2018

Budgetproposition för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2018 | fi, 10.8.2017 

Mer information