Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi

Ministeriets verksamhet styrs av regeringsprogrammet och koncernstrategin för inrikesministeriets förvaltningsområde.

Planeringen av verksamheten och ekonomin inom inrikesministeriets förvaltningsområde bygger på den fyraåriga planen för de offentliga finanserna (inkl. rambesluten) samt på årliga budgetar och resultatavtal.

Enligt den ordinarie budgeten för 2024 är målet för personalmängden inom inrikesministeriets förvaltningsområde ca 16 391 årsverken (bedömning av utfallet 2023: 16 104 årsverken).
De största sysselsättarna är polisväsendet med ca 10 402 och Gränsbevakningsväsendet med ca 3 000 årsverken. De totala utgifterna för inrikesministeriets förvaltningsområde är sammanlagt 2 579 miljoner euro i den ordinarie budgeten för 2024.

I bokslutet och verksamhetsberättelsen som ingår i det bedöms verksamhetens effekter samt den funktionella effektiviteten, resultaten, kvalitetsledningen och de mänskliga resurserna. Verksamhetsberättelsen innehåller även information om användningen av anslag och den avgiftsbelagda verksamheten samt bokslutskalkyler.

Budgetpropositioner för inrikesministeriets förvaltningsområde

Mer information