Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi

Ministeriets verksamhet styrs av regeringsprogrammet och den strategi för den inre säkerheten.

Planeringen av verksamheten och ekonomin inom inrikesministeriets förvaltningsområde bygger på den fyraåriga planen för de offentliga finanserna (inkl. rambesluten) samt på årliga budgetar och resultatavtal.

Enligt den ordinarie budgeten för 2019 är målet för personalmängden inom inrikesministeriets förvaltningsområde ca 14 920 årsverken (bedömning av utfallet 2018: 14 725 årsverken).
De största sysselsättarna är polisväsendet med knappt 10 000 och Gränsbevakningsväsendet med ca 2 800 årsverken. De totala utgifterna för inrikesministeriets förvaltningsområde är sammanlagt 1 452 miljoner euro i den ordinarie budgeten för 2019.

I bokslutet och verksamhetsberättelsen som ingår i det bedöms verksamhetens effekter samt den funktionella effektiviteten, resultaten, kvalitetsledningen och de mänskliga resurserna. Verksamhetsberättelsen innehåller även information om användningen av anslag och den avgiftsbelagda verksamheten samt bokslutskalkyler.

2019

Budgetproposition för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2019 | fi, 9.8.2018 

2018

Budgetproposition för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2018 | fi, 10.8.2017 

2017

Budgetpropositionen för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2017 | fi, 12.8.2016

2016

Budgetpropositionen för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2016 | fi, 14.8.2015

Mer information