Migration

Inrikesministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen om migration, styr och utvecklar migrationsförvaltningen och ansvarar för resultatstyrningen av Migrationsverket. Målet är att invandringen planeras och kontrolleras bättre samt ett tryggt och öppet Finland där var och en hittar sin plats.