Migration

Inrikesministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen om migration, styr och utvecklar migrationsförvaltningen och ansvarar för resultatstyrningen av Migrationsverket. Målet är att invandringen är under kontroll och samhällsmässigt hållbar samt ett tryggt Finland.