Dataskydd och behandling av personuppgifter vid inrikesministeriet

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Mikko Levämäki, dataskyddsombud
[email protected]

Personuppgiftsansvarig

Inrikesministeriet, PB 26, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: [email protected] och tfn 0295 418 888

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas i Finland. Mer information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats tietosuoja.fi.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna sköta ministeriets lagstadgade uppgifter, tillhandahålla tjänster och kontakta dig.

Det är frivilligt att använda ministeriets webbtjänster, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. Till exempel för prenumerationstjänsterna ber vi att få din e-postadress för att kunna skicka meddelanden till dig. I bloggkommentarer ber vi dig ange förutom din e-postadress också ditt namn, som sedan visas i kommentarsfältet.

Information om de personuppgifter som inrikesministeriet behandlar i sina system finns i slutet av sidan.

Uppgifterna behandlas av ministeriets personal samt de samarbetspartner som producerar tjänster och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Uppgifterna bevaras i enlighet med inrikesministeriets informationsstyrningsplan eller under tjänstens livscykel eller tills du själv avslutar prenumerationen.

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.

 1. Rätt att kontrollera egna uppgifter
  Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att skicka en begäran om information till ministeriets registratorskontor per brev eller e-post eller göra begäran per telefon.
  Blankett för begäran om information
  Registratorskontorets kontaktuppgifter
   
 2. Rättelse eller komplettering av uppgifter
  Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.
   
 3. Begränsning av behandlingen av uppgifter
  Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
   
 4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter
  Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av varje e-postmeddelande som vi skickar.
  Registratorskontorets kontaktuppgifter
   
 5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter
  I fråga om behandlingen av dina uppgifter kan du vid behov lämna in ett besvär eller klagomål till dataombudsmannen.
  Tietosuoja.fi

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.

Dataskydd och behandling av personuppgifter vid inrikesministeriet på finlandssvenskt teckenspråk

Registrerade personuppgifter