Statsrådet och ministerierna Media
Hoppa till innehåll

Dataskydd och behandling av personuppgifter vid inrikesministeriet

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Mikko Levämäki, dataskyddsombud
tietosuojavastaava(at)intermin.fi

Personuppgiftsansvarig

Inrikesministeriet, PB 26, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: kirjaamo(at)intermin.fi och tfn 0295 418 888

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna sköta ministeriets lagstadgade uppgifter, tillhandahålla tjänster och kontakta dig.

Det är frivilligt att använda ministeriets webbtjänster, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. Till exempel för prenumerationstjänsterna ber vi att få din e-postadress för att kunna skicka meddelanden till dig. I bloggkommentarer ber vi dig ange förutom din e-postadress också ditt namn, som sedan visas i kommentarsfältet.

Information om de personuppgifter som inrikesministeriet behandlar i sina system finns i slutet av sidan.
Registrerade personuppgifter

Uppgifterna behandlas av ministeriets personal samt de samarbetspartner som producerar tjänster och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Uppgifterna bevaras i enlighet med inrikesministeriets informationsstyrningsplan eller under tjänstens livscykel eller tills du själv avslutar prenumerationen.

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.

 1. Rätt att kontrollera egna uppgifter
  Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att skicka en begäran om information till ministeriets registratorskontor per brev eller e-post eller göra begäran per telefon.
  Blankett för begäran om information
  Registratorskontorets kontaktuppgifter
   
 2. Rättelse eller komplettering av uppgifter
  Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.
   
 3. Begränsning av behandlingen av uppgifter
  Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
   
 4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter
  Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av varje e-postmeddelande som vi skickar.
  Registratorskontorets kontaktuppgifter
   
 5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter
  I fråga om behandlingen av dina uppgifter kan du vid behov lämna in ett besvär eller klagomål till dataombudsmannen.
  Tietosuoja.fi

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.

Registrerade personuppgifter

Tjänst  Registrerade uppgifter

Prenumeration på nyhetsbrev

e-postadress

Prenumeration på pressmeddelanden och övrigt aktualitetsmaterial

e-postadress

Bloggkommentarer

e-postadress
namn
organisation

Användning av statsrådets medietjänst

e-postadress
för- och efternamn
medborgarskap
födelsedatum
postadress
personkort och dess nummer
mobiltelefonnummer
befattning eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter

Resehanteringstjänsten M2

resenärens namn
e-postadress
adress
telefonnummer
personbeteckning
bankkonto
kostnadsställe

Systemet för hantering av säkerhetsutredningar och passertillstånd

namn
födelseår
arbetsgivare
telefonnumm

Statsrådets nätbokhandel

namn
leveransadress
eventuella faktureringsuppgifter

Ärendehanteringssystemet ACTA

namn
adress
telefonnummer
e-postadress
andra kontaktuppgifter
språk

Datasystemet för Europeiska unionens fonder för inrikes frågor

den stödsökandes namn
stödmottagarens namn
namn, e-post och telefonnummer för kontaktpersonen för ansökan om stöd och för kontaktpersons ersättare
namn, e-post och telefonnummer för den kontaktperson som sköter ekonomiska ärenden som gäller en ansökan om utbetalning
uppgifterna om sammansättningen av projektets styrgrupp
som preciserande uppgifter som används vid rapporteringen av ekonomiska uppgifter i ansökan om utbetalning sparas särskilt löneuppgifter
de övriga personuppgifter som den stödsökande eller stödtagaren antecknat i ansökan om stöd eller ansökan om utbetalning eller som ingår i dokument som inlämnats som bilagor till dem (bl.a. huvudböcker och rapporter om beräkningen av fördelningen av lönerna)
 

Statsrådets system för kameraövervakning bild

 

När du kontaktar oss samlar vi dessutom in följande uppgifter

 • Uppgifter som du har gett oss när du deltagit i evenemang.
 • Respons, brev, begäran om information eller handlingar och andra meddelanden som du har skickat.