Begäran om material

Begäran om information går till ministeriets informationstjänst, som besvarar de begäran som hän-för sig till det material den har i sin besittning. Begäran kan besvaras endast om avsändaren uppger sina kontaktuppgifter på blanketten.

Det här fältet är obligatoriskt. Namn:

Preciseringar: dokumentets datering, diarienummer, namnet på publikationen, författare, eventuell källhänvisning t.ex. den lag, som refererar till det sökta materialet.

Det här fältet är obligatoriskt. Materialet som eftersöks: