Begäran om material

Begäran om information går till ministeriets informationstjänst, som besvarar de begäran som hän-för sig till det material den har i sin besittning. Begäran kan besvaras endast om avsändaren uppger sina kontaktuppgifter på blanketten.