Läget vid östgränsen

Statsrådet har beslutat att gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland ska fortsättningsvis hållas stängda från och med den 15 april 2024. Dessutom stängs gränsövergångsställena inom sjötrafiken på Aspö, Nuijamaa hamn och Santio för fritidsbåtstrafik från och med den 15 april. Beslutet fattades vid statsrådets sammanträde den 4 april 2024. Beslutet gäller tills vidare, dock högst så länge det är nödvändigt. 

Genom att stänga gränsövergångsställen inom sjötrafiken för fritidsbåtstrafik förbereder vi oss på att instrumentaliserad inresa under vårens lopp kan breda ut sig till sjötrafiken. Detta kan vara farligt för de personer som försöker komma in i landet samt belasta sjöräddningen. 

Från och med den 15 april 2024 koncentreras mottagandet av ansökningar om internationellt skydd till andra gränsövergångsställen inom sjötrafiken och till gränsövergångsställen inom lufttrafiken. 

Enligt myndigheterna kvarstår risken att instrumentaliserad inresa åter börjar utnyttjas och att dessa inresor ökar på samma sätt som tidigare.