Läget vid östgränsen

Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland hålls stängda till den 14 april 2024. Statsrådet fattade beslut om ärendet den 8 februari 2024. Godstrafiken via Vainikkala fortsätter. Vid Finlands yttre gränser kan internationellt skydd sökas endast vid de gränsövergångsställen inom luft- och sjötrafiken som är öppna.

Genom det beslut som fattades i februari förlängs den totala stängningen av Finlands östgräns så att den kommer att ha pågått sammanlagt cirka fyra månader utan avbrott. I det rådande läget är detta nödvändigt och proportionerligt, eftersom det är fråga om instrumentaliserad inresa som allvarligt hotar den nationella säkerheten och den allmänna ordningen.

Enligt myndigheterna är risken för att Ryssland åter inleder hybridpåverkan och att den ökar fortfarande mycket sannolik.