Flaggning med EU-flaggan

Det har blivit vanligare att man flaggar med EU-flaggan i Finland. Det finns inga nationella författningar eller föreskrifter om hur flaggan skall användas. Inrikesministeriet har rekommenderat att man flaggar med EU-flaggan vid sidan av den nationella flaggan när det är möjligt. Till exempel när vi firar Europadagen den 9 maj rekommenderar ministeriet flaggning också med EU-flaggan. För att kunna flagga med två flaggor behövs det två flaggstänger.

Flaggning med EU-flaggan är motiverat speciellt när orsaken till flaggningen är någonting som knyter an till EU:s verksamhet eller om en allmän rekommendation ges inom EU. Om EU-flaggan används vid andra tillfällen beror det oftast på besök eller möten med deltagare från EU:s institutioner eller EU-länderna.

Inrikesministeriet har utfärdat anvisningar om användning av EU-flaggan tillsammans med Finlands flagga på gränsövergångsställen vid EU:s yttre gränser. EU-flaggan används också tillsammans med Finlands flagga på internationella flygplatser och i internationella hamnar.

EU-flaggan

Europarådet tog 1955 i bruk flaggan med stjärnorna som symbol för de europeiska folkens gemenskap. Sedan 1986 har den också varit Europeiska gemenskapens flagga. Mot en himmelsblå bakgrund formar tolv guldfärgade stjärnor en cirkel på EU-flaggan. Antalet stjärnor är konstant eftersom tolv är en symbol för fulländning och enighet.

Grafiska angivelser för EU-flaggan | Europeiska unionen