Krista Mikkonen

Inrikesminister

De Gröna

Aktuellt

Tusentals personer som flytt från Ukraina kan bli kommuninvånare från och med mars

IM Migri Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Pressmeddelande 3.2.2023 10.30