Civil krishantering

Den civila krishanteringen har som mål att stabilisera läget i konfliktdrabbade områden i världen genom icke-militära metoder, t.ex. genom att utbilda eller vägleda myndigheterna i konfliktdrabbade länder eller genom att följa genomförandet av fredsavtal. Inrikesministeriet ansvarar för att upprätthålla, utveckla och samordna den nationella beredskapen för civil krishantering. Cirka 120 experter från Finland deltar årligen i civila krishanteringsinsatser.