Strategin pekar ut en riktning för utvecklingen av räddningsväsendet

Räddningsväsendets verksamhet och den pågående reformen styrs av en strategi vars vision är ett tryggt och kriståligt Finland – i samarbete. Strategin har beretts för åren 2016–2025.

Ett säkert och kriståligt Finland – räddningsväsendets strategi till 2025 | SM 19/2016

Vi främjar säkerheten i samhället under alla förhållanden, också vid undantagsförhållanden, tillsammans med andra aktörer och nära människor, genom att:

 • minska antalet olyckor
 • svara för räddningsverksamheten
 • delta i upprätthållande och utveckling av den civila beredskapen
 • begränsa konsekvenserna av olyckor under alla förhållanden och utnyttja räddningsväsendets beredskap i samhället på ett mer omfattande sätt än för närvarande samt
 • producera tjänster för första insatsen och prehospitala akutsjukvårdstjänster enligt överenskommelse med hälso- och sjukvården

Räddningsväsendets nationella mål 2025

 1. Räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällsrisker baserad på fortlöpande analys
 2. Räddningsväsendet har beredskap att bemöta riskerna inom sitt förvaltningsområde
 3. Räddningsväsendet är en stark samordnare och pålitlig samarbetspartner inom den civila beredskapen
 4. Tjänsterna har ordnats på ett högkvalitativt, kostnadseffektivt och enhetligt sätt
 5. Var och en är medveten om och bär sitt ansvar för sin egen och organisationens säkerhet samt den omgivande säkerheten
 6. Räddningsväsendet utvecklar aktivt sina verksamhetssätt
 7. Personalen mår bra

 

Mer information

Janne Koivukoski, Pelastusneuvos 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö 0295488420