Författningar

Bestämmelser om den rättsliga ställningen för experter inom civil krishantering 

I övrigt föreskrivs om den rättsliga ställningen för en person i anställningsförhållande