Polisväsendet

Inrikesministeriet styr och övervakar polisverksamheten och bereder lagstiftningen om den. Syftet med polisens verksamhet är att säkerställa människors och miljöns säkerhet. Polisstyrelsen är ett centralt ämbetsverk som leder och styr den operativa polisverksamheten. Den lokala polisen utgörs av 11 polisinrättningar.