Publikationer

I inrikesministeriets publikationsserie publiceras undersökningar, utredningar och arbetsgruppsrapporter som gäller inre säkerhet, migration och ministeriets övriga verksamhet.

I publikationssök kan du söka publikationer från och med 2009.

Äldre publikationer finns bl.a. i Nationalbibliotekets samlingar.
Inrikesministeriets publikationer från 2000 - 2012 (på finska)