Vem kan återsändas och hur?

Från Finland återsänds personer som inte har förutsättningar för laglig vistelse i Finland. Med dessa avses bl.a. personer som fått avslag på sin asylansökan eller personer som på grund av brott fått beslut om avvisning eller utvisning.

Största delen av återsändandena genomförs med normala reguljärflyg. I Finland är det polisen som svarar för återsändandena.