Gränsbevakningsväsendet upprätthåller gränssäkerheten

Gränsbevakningsväsendets huvudsakliga uppgifter är

  • gränsövervakning vid landgränserna och på havsområdet
  • gränskontroller av persontrafiken vid gränsövergångsställena vid landgränsen, i hamnarna och på flygplatserna
  • räddningsverksamhet i synnerhet till havs.

Syftet med verksamheten är att fredliga förhållanden ska bevaras vid Finlands gränser.

Gränsbevakningsväsendet sköter också polisuppdrag och svarar för tullövervakningen vid de gränsövergångsställen där den inte sköts av Tullen. På havsområdet samarbetar Gränsbevakningsväsendet med Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket, försvarsmakten och miljömyndigheterna.

Gränsbevakningsväsendet sköter Finlands försvar i samarbete med försvarsmakten. Patrullering vid landgränsen och på havsområdet är samtidigt övervakning av den territoriella integriteten. Gränsbevakningsväsendet utbildar också värnpliktiga och upprätthåller kris- och försvarsberedskap i samarbete med andra myndigheter. Finlands inre och yttre säkerhet förenas på ett naturligt sätt i Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Internationellt samarbete är intensivt

Det internationella samarbetet och kontakten med gränsbevakningsmyndigheterna i t.ex. grannländerna, EU:s medlemsländer, Schengenländerna samt länderna som ansöker om EU-medlemskap pågår kontinuerligt. Den europeiska gränsförvaltningsbyrån Frontex är en viktig internationell samarbetspartner. Maritima och arktiska samverkansforum är också en del av Gränsbevakningsväsendets internationella verksamhet.

Mer information

Jorma Turunen, gränssäkerhetssakkunnig, tfn 0295 421 170, [email protected]