Nyheter

Personalen i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion
ANM FM FSM IM JM JSM KM MM SHM SRK UKM UM
Pressmeddelande 17.3.2020 17.34
Taito Vainio blir Nödcentralsverkets direktör
IM
Pressmeddelande 30.1.2020 15.11
Utredning om smidigare behandling av brottmål
IM JM
Pressmeddelande 28.1.2020 13.52
Kirsi Pimiä blir kanslichef vid inrikesministeriet
IM
Pressmeddelande 23.1.2020 13.24
Medborgarna upplever att Finland är tryggt
IM
Pressmeddelande 23.1.2020 9.00
Myndigheterna beredda att ta emot barn från lägret al-Hol
IM SHM UM
Pressmeddelande 19.12.2019 15.37
Polisens och Migrationsverkets avgifter ändras 2020
IM
Pressmeddelande 19.12.2019 14.36
En ny delegation för polisärenden tillsattes
IM
Pressmeddelande 19.12.2019 14.34
Experter på bekämpning av människohandel samlas i Bryssel
IM JM
Pressmeddelande 3.12.2019 10.10