Räddningsväsendet

Inrikesministeriet leder, styr och övervakar räddningsväsendet och bereder lagstiftningen om det. Målet är ett tryggt och kriståligt Finland. I Finland finns det 22 räddningsverk som upprätthålls av kommunerna gemensamt och som sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område.