Frågor och svar om dubbelt medborgarskap

Dubbelt medborgarskap innebär att en och samma person samtidigt har två eller flera medborgarskap.

Mer information

Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Telefon:0295488626   E-postadress: