Inrikesministeriets anvarsområden

KyrkogatanInrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Inrikesministeriets mål är att Finland är världens tryggaste land.

Ministeriet bereder den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsövervakningen, sjöräddningen och migrationen.

Ministeriet svarar dessutom för den nationella beredskapen inom civil krishantering samt ärenden i anslutning till Finlands flagga och vapen.

Statsrådets förordning om inrikesministeriet 1053/2013