Sisäministeriön vastuualueet

Kirkkokadun toimitaloSisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Ministeriö valmistelee poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön.

Ministeriö vastaa myös siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista sekä Suomen lippuun ja vaakunaan liittyvistä asioista.

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä 1056/2013