Hallitus teki selonteon turvallisuudesta


Selkotunnus. Hallitus tekee tärkeistä asioista eduskunnalle
selvityksiä eli selontekoja.
Eräs tärkeä asia on Suomen sisäinen turvallisuus.

Tänä vuonna hallitus teki uuden
sisäisen turvallisuuden selonteon.
Seuraavaksi kerrotaan tarkemmin selonteon sisällöstä.


Sisäinen turvallisuus tarkoittaa sitä,
että ihmisten arki on turvallista
ja ihmisillä on turvallinen olo.
Esimerkiksi onnettomuudet ja rikokset
vähentävät turvallisuutta.
Poliisi, hätäkeskukset, pelastajat,
rajavartijat ja muut viranomaiset
turvaavat yhdessä ihmisten arkea.

Suomi on jo nyt turvallinen maa
suurimmalle osalle ihmisiä.
Suomesta pitää kuitenkin tehdä vielä turvallisempi.
Joka puolella Suomea pitää saada apua nopeasti.
Kaikilla ihmisillä pitää olla turvallista.
Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia,
ja kaikilla on samat oikeudet.

Viranomaisten työ on vain pieni osa turvallisuutta.
Turvalliseen arkeen kuuluvat työ, koulutus ja
mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan.
Myös terveys ja hyvinvointi edistävät turvallisuutta.

Osa turvallisuuteen vaikuttavista asioista
koskee koko maapalloa.
Siksi on tärkeää, että Suomi tekee yhteistyötä
muiden maiden kanssa.
Esimerkiksi ilmastonmuutos, köyhyys ja sodat
ovat kaikkien maiden yhteisiä ongelmia.
Kaikkialla tarvitaan myös sähköä ja tietoverkkoja. 
Ilman niitä yhteiskunta ei toimi kunnolla.

Uusi tekniikka ja osaavat työntekijät
ovat tärkeä osa turvallisuutta.
Tähän tarvitaan rahaa.
Rahalla voidaan ostaa kalustoa 
ja palkata riittävästi työntekijöitä.

Seuraavaksi selonteosta keskustelee
eduskunta eli kansanedustajat.
Eduskunta päättää, toteutetaanko Suomessa
selonteossa esitetyt asiat.
Eduskunta päättää myös rahoituksesta.
Kun päätös on valmis,
viranomaiset alkavat toteuttaa päätöksiä.

selkomukautus Tuovi Mutanen