Pelastustoimen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke toteutettiin vuosina 2020 ja 2021. Siinä kehitettiin ns. suorituskykymalli, jonka avulla pelastustoimen palvelutarvetta ja suorituskykyä on mahdollista määritellä yhtenäisesti valtakunnallisella, alueellisella ja hyvinvointialueiden tasolla. 

Mallin käyttöönotto on aloitettu yhteistyössä Kymenlaakson, Satakunnan ja Helsingin pelastuslaitosten, Pelastusopiston sekä aluehallintovirastojen kanssa.

Valtakunnallisesti malli tulee käyttöön vuoden 2023 aikana. Malli on osa pelastustoimen uudistusta, ja sen käyttöönottoa ohjaa sisäministeriön pelastusosasto. 

Järjestelmä pohjautuu toimintaympäristöanalyysiin

Suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä perustuu toimintaympäristöanalyysille, josta johdetaan toiminnan vaikuttavuus- ja vaikutustavoitteet. Toimintaympäristöanalyysin jälkeen tunnistetaan pelastustoimen tehtävät, tehtäviin liittyvät kyvykkyydet sekä tarvittavista kyvykkyyksistä muodostuvat suorituskykyvaatimukset. Lopuksi määritellään nykyisen ja vaaditun suorituskyvyn ero, joka osoittaa tarvittavan muutoksen pelastustoimen organisaation toiminnassa. 

Tavoitteena on, että pelastustoimen palvelut vastaavat toimintaympäristöä, ja ne on oikein mitoitettu. Toisin sanoen oikeat palvelut ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Lisäksi järjestelmän avulla on mahdollista tuottaa yhdenmukaista seuranta- ja arviointitietoa palveluiden tasosta ja toimivuudesta. 

Lisätietoja

Teija Mankkinen, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö Puhelin:0295488671   Sähköpostiosoite: