Aselainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti

EU:n ampuma-asedirektiivi tuli voimaan 13.6.2017. Direktiivi on saatettu kansallisesti voimaan. Eduskunta hyväksyi 19.3.2019 hallituksen esityksen muutoksista ampuma-aselakiin ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin. Muutokset tulivat voimaan 15.7.2019, asetietojärjestelmään liittyviltä osilta voimaantulo 1.3.2020.

Merkittävimmät viime vuosien lakimuutokset

Ampuma-aseiden lupaprosessia on sujuvoitettu ja nopeutettu aseturvallisuudesta tinkimättä. Muutokset tulivat voimaan 1.12.2017, osittain joulukuussa 2018. Ampuma-aseiden turvakaappistandardia päivitettiin vuonna 2018 muuttamalla turvakaapista annettua asetusta.

Aseturvallisuutta on parannettu uudella ampumaratalailla ja aseiden säilytykseen liittyvillä uusilla säädöksillä, jotka tulivat voimaan 1.12.2015.

Ampuma-aselakiin on lisätty viittaus Euroopan komission niin sanottuun deaktivointiasetukseen, jolla halutaan varmistaa, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi. Asetusta on sovellettu EU:n jäsenvaltioissa 8.4.2016 lähtien.

Ampuma-aselain vuonna 2011 voimaan tulleella muutoksella tiukennettiin käsiaseiden luvansaannin edellytyksiä sekä tehostettiin luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvontaa.

Lisätietoja

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488591