Aselainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti

Ampuma-aselaissa ja ampumaratalaissa säädetään muun muassa aseluvan saamisen edellytyksistä, aseiden säilyttämisestä, niiden keräämisestä ja ampumaradan ylläpitämisestä.

Tavoitteena on, että aseharrastamiseen liittyvät lupamenettelyt ovat mahdollisimman sujuvia ja joustavia aseturvallisuudesta tinkimättä.

Käynnissä olevat lakihankkeet

Ampuma-aseiden lupaprosessin muutokset vahvistettiin 8.9.2017. Lupaprosessia sujuvoitetaan ja nopeutetaan aseturvallisuudesta tinkimättä. Muutokset tulevat voimaan 1.12.2017 ja joiltain osin joulukuussa 2018. Lisätietoa muutoksista

Ampuma-aseiden turvakaappistandardia päivitetään muuttamalla turvakaapista annettua asetusta.

Merkittävimmät viime vuosien lakimuutokset

Aseturvallisuutta on parannettu uudella ampumaratalailla ja aseiden säilytykseen liittyvillä uusilla säädöksillä, jotka tulivat voimaan 1.12.2015.

Ampuma-aselakiin on lisätty viittaus Euroopan komission niin sanottuun deaktivointiasetukseen, jolla halutaan varmistaa, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi. Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioissa 8.4.2016 lähtien.

Ampuma-aselain vuonna 2011 voimaan tulleella muutoksella tiukennettiin käsiaseiden luvansaannin edellytyksiä sekä tehostettiin luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvontaa.

Lisätietoja