Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteko

Valtioneuvosto hyväksyi 20.5.2021 sisäisen turvallisuuden selonteon ja antoi sen eduskunnan käsiteltäväksi. Selonteko ja maaliskuussa 2022 valmistunut eduskunnan kannanotto määrittävät Suomen sisäisen turvallisuuden politiikan tuleville vuosille. 

Sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioidaan Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja siihen kohdistuvia kansallisia ja globaaleja muutosvoimia, sekä määritellään sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja kehittämisen suunta vuoteen 2030 saakka. 

Sisäisen turvallisuuden selonteon tavoitteena on varmistaa sisäisen turvallisuuden kehittyminen edelleen niin, että Suomi on entistä turvallisempi maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille.

Selonteon valmisteluun ovat osallistuneet eri ministeriöt ja viranomaiset ja siinä on kuultu laajasti myös muita toimijoita. Valmistelussa on otettu huomioon myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä valmisteilla oleva puolustusselonteko.

Eduskunnan käsittelyn aikana sisäministeriö alkaa valmistella selonteon toimeenpanoa ja seurantamallia. Tämä tehdään laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, kuten selontekoakin valmisteltiin. Selonteko vaikuttaa syksyllä 2021 päivitettävään sisäministeriön konsernistrategiaan sekä kaikkeen sisäisen turvallisuuden toimijoiden jatkotyöhön valtioneuvostossa ja muualla yhteiskunnassa. Lopulliset linjaukset jatkosta tehdään vasta eduskuntakäsittelyn päätyttyä.

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Hallintovaliokunnan mietintö selonteosta 11.4.2022

Selonteon tiivistelmä selkokielellä
Selonteon tiivistelmä viittomakielellä 

Sisäministeriö selvitti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien turvallisuuden kokemuksia osana sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelua. 

Selvitys haavoittuviin ryhmiin kuuluvien turvallisuuden kokemuksista
Selvityksen tiivistelmän selkokielinen mukautus