Sisäministeriöläiset maailmalla

Sisäministeriöläisiä on erilaisissa tehtävissä maailmalla. 

Uraporrasmalli on sisäministeriön hallinnonalalla käytössä oleva malli, jossa kansainväliset ja kotimaan tehtävät pyritään yhdistämään nousujohteiseksi urapoluksi. Tavoitteena on eteneminen alemman tason tehtävistä entistä vaikuttavampiin asiantuntijatehtäviin ja siitä eteenpäin esimies- sekä ylimmän johdon tehtäviin. 

Tällä sivulla ulkomailla työskentelevät tai työskennelleet sisäministeriöläiset kertovat omista kokemuksistaan.

Antti Hartikainen, Ukraina

Olen Antti Hartikainen ja toimin EU:n Ukrainan neuvonanto-operaation päällikkönä. Operaation tehtänä on tukea Ukrainan viranomaisia siviiliturvallisuussektorin reformin toteuttamisessa. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa sisäministeriö, poliisi, rajavartiolaitos, tulli, syyttäjälaitos, turvallisuuspalvelu ja parlamentti. 

Tutustu Antin työhön

Aaro Suonio, 25 vuotta työtehtävissä ulkomailla

Olen Aaro Suonio, kriisinhallinnan ja rauhanvälityksen asiantuntija. Työskentelen parhaillaan Kriisinhallintakeskuksen eli CMC Finland:in johdon tukena hallintopäällikkönä. Ennen sitä työskentelin puoli vuotta sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön siviilikriisinhallinnan vastuuvirkamiehenä. 

Tutustu Aaron työhön

Veera Parko, Washington D.C

Olen Veera Parko. Olen virkavapaalla sisäministeriön pelastusosaston kansainvälisten asioiden johtajan tehtävästä. Viimeiset puolitoista vuotta olen asunut perheeni kanssa Yhdysvalloissa. Työskentelen Center for the Study of the Presidency and Congress -ajatushautomossa ja toimin Naton Civil Protection Groupin varapuheenjohtajana.

Tutustu Veeran työhön