Sisäministeriöläiset maailmalla

Sisäministeriöläisiä on erilaisissa tehtävissä maailmalla. 

Uraporrasmalli on sisäministeriön hallinnonalalla käytössä oleva malli, jossa kansainväliset ja kotimaan tehtävät pyritään yhdistämään nousujohteiseksi urapoluksi. Tavoitteena on eteneminen alemman tason tehtävistä entistä vaikuttavampiin asiantuntijatehtäviin ja siitä eteenpäin esimies- sekä ylimmän johdon tehtäviin. 

Tällä sivulla ulkomailla työskentelevät tai työskennelleet sisäministeriöläiset kertovat omista kokemuksistaan.

Tarja Mankkinen, Bryssel

Olen Tarja Mankkinen, sisäisen turvallisuuden ja väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunnan asiantuntija sisäministeriöstä. Työskentelen parhaillaan Euroopan Unionin komissiossa Brysselissä DG Homen eli sisäasioiden pääosastolla projektipäällikkönä yksikössä, joka vastaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisystä EU-tasolla. 

Tutustu Tarjan työhön

Mikael Lohse, 10 år utomlands

Mitt namn är Mikael Lohse och jag har tidigare arbetat bland annat vid skyddspolisen samt polisavdelningen och nationella säkerhetsenheten vid inrikesministeriet. För närvarande arbetar jag på underrättelsetillsynsombudsmannens byrå vid justitieministeriet som ledande sakkunnig och ställföreträdare för underrättelsetillsynsombudsmannen. 

Bekanta dig med Mikaels jobb

Pekka Kokkonen, Somalia

Olen Pekka Kokkonen ja työskentelen  tällähetkellä YK:n operaatiossa Somaliassa (United Nations Assistance Mission in Somalia) operaation poliisiosaston apulaisjohtajana ja poliisitoiminnan koordinaattorina. Operaatio auttaa Somaliaa rauhan- ja valtion rakentamisessa antamalla tukea valtionhallinnon sekä erityisesti turvallisuus- ja oikeussektorin kehittämisessä. 

Tutustu Pekan työhön 

Satu Koivu, Kypros

Olen Satu Koivu ja olen työskennellyt keväästä 2021 alkaen Kyproksella YK:n rauhanturvaoperaation UNFICYP poliisiasiantuntijaosaston päällikkönä. Työhöni kuuluu henkilöstöhallinnollisia esimiestehtäviä, osaamisen kehittämistä, operatiivista johtamista sekä operaation strategisen tason suunnittelua ja päätöksentekoa. 

Tutustu Sadun työhön

Antti Hartikainen, Ukraina

Olen Antti Hartikainen ja toimin EU:n Ukrainan neuvonanto-operaation päällikkönä. Operaation tehtänä on tukea Ukrainan viranomaisia siviiliturvallisuussektorin reformin toteuttamisessa. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa sisäministeriö, poliisi, rajavartiolaitos, tulli, syyttäjälaitos, turvallisuuspalvelu ja parlamentti. 

Tutustu Antin työhön

Aaro Suonio, 25 vuotta työtehtävissä ulkomailla

Olen Aaro Suonio, kriisinhallinnan ja rauhanvälityksen asiantuntija. Työskentelen parhaillaan Kriisinhallintakeskuksen eli CMC Finland:in johdon tukena hallintopäällikkönä. Ennen sitä työskentelin puoli vuotta sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön siviilikriisinhallinnan vastuuvirkamiehenä. 

Tutustu Aaron työhön

Veera Parko, Washington D.C

Olen Veera Parko. Olen virkavapaalla sisäministeriön pelastusosaston kansainvälisten asioiden johtajan tehtävästä. Viimeiset puolitoista vuotta olen asunut perheeni kanssa Yhdysvalloissa. Työskentelen Center for the Study of the Presidency and Congress -ajatushautomossa ja toimin Naton Civil Protection Groupin varapuheenjohtajana.

Tutustu Veeran työhön