Sisäministeriön konsernistrategia: Turvallinen yhteiskunta kaikissa oloissa 

Sisäministeriön konsernistrategia ohjaa ja priorisoi ministeriön sekä hallinnonalan päätöksentekoa kaikessa toiminnassa. Strategia määrittää sisäministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan tärkeimmät yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuoteen 2031 asti, sekä toimintaperiaatteet, joita noudatetaan tavoitteita kohti mentäessä. 

Konsernistrategian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

  1. Kiireellisten viranomaispalvelujen saavutettavuus on hyvä. 
  2. Väkivalta ja onnettomuudet vähenevät. Jengi- ja järjestäytynyt rikollisuus eivät saa kasvusijaa suomalaisessa yhteiskunnassa.
  3. Suomeen kohdistuva maahanmuutto ei aiheuta turvallisuusuhkaa eikä maahanmuuttojärjestelmämme mahdollista väärinkäytöksiä. Maasta poistutaan tai poistetaan tehokkaasti.
  4. Ihmiset, viranomaiset, elinkeinoelämä ja yhteiskunta ovat hyvin varautuneita ulkopuoliseen vaikuttamiseen sekä erilaisiin kriiseihin ja häiriöihin. 
  5. Ihmiset luottavat turvallisuusviranomaisiin. 

Strategian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet kuvaavat yhteiskunnallista tilaa, johon sisäasiainhallinto toiminnallaan pyrkii. Työskentelyämme ohjaa konsernistrategiaan määritellyt toimintaperiaatteet. 

Toimintamme on tuloksellista. Lakisääteiset ja muut tehtävät hoidetaan siten, että ne toteuttavat strategian yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tehokkaasti ja todennettavasti. Toimintaa tuetaan tiedolla, joka tekee tilannekuvan ja toiminnan vaikuttavuuden näkyväksi ja edesauttaa priorisoinnissa. 

Suojaamme kansallista turvallisuutta. Ennakoimme ja tunnistamme erilaisia yhteiskunnan haavoittuvuuksia ja varaudumme uhkiin. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja kyky torjua laaja-alaista vaikuttamista turvataan kaikissa olosuhteissa tiiviissä yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa. Osaamista omatoimisessa varautumisessa ja vihamielisen vaikuttamisen tunnistamisessa vahvistetaan kaikissa väestöryhmissä.

Puutumme ongelmiin ajoissa ja päättäväisesti roolimme mukaisesti. Panostamme rikosvastuun toteutumiseen ja ehkäisemme onnettomuuksia tehokkaasti. Puutumme tunnistamiimme lasten ja nuorten ongelmiin tehokkaasti yhdessä muiden kanssa. Tämä vähentää tulevaisuuden rikoksia, häiriöitä ja onnettomuuksia. Aktiivisella strategisella viestinnällä vähennetään turvallisuusongelmia. Otamme toiminnassamme huomioon eri alueiden ja niillä asuvan väestön tarpeet sekä haasteet.

Teemme laaja-alaista yhteistyötä. Vahvat kumppanuudet ja toimiva viranomaisten välinen tiedonvaihto ovat tehokkaan toiminnan perusedellytys. Olemme aktiivinen toimija kansainvälisessä yhteistyössä. Näin vahvistamme sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintaedellytyksiä. Toimimme johdonmukaisesti, vastuullisesti, eettisesti ja vuorovaikutteisesti. 

Sisäministeriön konsernistrategia