Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategia

Arjen turvallisuus kuuluu meille kaikille – Suomi on maailman turvallisin maa

Sisäministeriön ja hallinnonalan yhteinen strategia sisältää neljä tavoitetta, jotka tukevat myös uuden hallitusohjelman toteuttamista.

Konsernistrategian tavoitteet ovat:

  • Turvallisuuden tunne on korkea
  • Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa
  • Kansallisen turvallisuuden uhat torjutaan
  • Maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää

Strategiaa toteutetaan hallituskauden 2019-2022 aikana.

Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on strategian tärkein mahdollistaja. Poliisit, rajavartijat, hätäkeskuspäivystäjät, pelastustoimen henkilöstö ja maahanmuuttohallinnon viranhaltijat varmistavat vuoden jokaisena päivänä, että yhteiskunnan turvallisuus hoidetaan.

Viranomaisten pitää olla tavoitettavissa ihmisten arjessa

Strategian avulla halutaan varmistaa, että ihmisten turvallisuuden tunne säilyy korkeana. Sisäministeriön hallinnonala huolehtii laadukkaiden palvelujen tuottamisesta - siitä, että viranomaiset ovat näkyvissä ja tavoitettavissa ihmisten arjessa. Turvallisuuden tunnetta ylläpidetään myös sillä, että viranomaiset viestivät avoimesti ja faktapohjaisesti turvallisuuskysymyksistä.

Sisäministeriön hallinnonalan tehtävänä on taata ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuus. Sen vuoksi viranomaisten on kyettävä ennalta ehkäisemään mahdollisimman monta rikosta ja onnettomuutta, ja hätätilanteisiin on pystyttävä osoittamaan apua nopeasti ja tehokkaasti. Samalla on tärkeää kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä omatoimisuuteen ja vastuunottoon omasta ja läheisten turvallisuudesta.

Turvallisuusuhkia ehkäistään ja torjutaan

Sisäministeriön hallinnonalan on kyettävä torjumaan pitkäkestoisesti Suomen turvallisuutta vaarantavia uhkia, joita voivat olla esimerkiksi vakavat kyberhäiriöt, terroristinen isku, mittava maahantulo tai ilmastonmuutoksesta aiheutuvat sään ääri-ilmiöt. Hallinnonala huolehtii valtakunnan rajojen koskemattomuudesta ja kehittää yhteiskunnan siviilivalmiutta.

Sisäministeriön hallinnonalan tavoitteena on huolehtia myös siitä, että maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää. Suomi tarvitsee työvoiman maahanmuuttoa ja maahan tulleiden parempaa työllisyyttä. Toimiva, ihmisoikeusperustainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka on tärkeää EU:n tulevaisuuden kannalta.

Strategian visio: Arjen turvallisuus kuuluu meille kaikille - Suomi on maailman turvallisin maa

Konsernistrategia