Heikossa asemassa olevien turvallisuutta selvitettiin

Selkotunnus.

Sisäministeriö selvitti,
mitä haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset
ajattelevat omasta turvallisuudestaan.
Tällainen selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa.

Selvitys on osa sisäisen turvallisuuden selontekoa,
joka valmistui keväällä 2021.
Selonteon tavoite on varmistaa,
että Suomi on turvallinen kaikille.

Turvallisuudesta tehtiin kysely

Turvallisuuden tunnetta selvitettiin kyselyllä.
Kysely tehtiin henkilöille, jotka kuuluvat
haavoittuvassa asemassa olevaan väestöryhmään.

Haavoittuvassa asemassa ovat esimerkiksi

 • maahanmuuttajataustaiset,
 • seksuaalivähemmistöt ja sukupuolivähemmistöt,
 • vammaiset,
 • romanit,
 • huostaan otetut lapset,
 • ikääntyneet ja muistisairaat,
 • heikossa sosiaalisessa asemassa olevat,
 • syrjäytyneet.

Näihin ryhmiin kuuluvilla on usein turvattomampaa
kuin muulla väestöllä.

Kyselyllä saatiin tietoa siitä,
mitä mieltä vastaajat ovat omasta turvallisuudestaan.
Kyselyyn saatiin yli 200 vastausta.
Vastauksista on apua,
kun palveluita kehitetään.

Mitä kyselyssä kysyttiin?

Kyselyssä kysyttiin seuraavia kysymyksiä.
Kysymyksen jälkeen kerrotaan,
mitä vastaajat vastasivat siihen.

Mitkä asiat aiheuttavat turvattomuutta?

Vastaajille eniten turvattomuutta aiheuttavat
onnettomuudet, tapaturmat ja yhteiskunta.
Jonkin verran turvattomuutta aiheuttavat
raha, uskonto ja asuinpaikka.

Mitkä asiat tuovat turvallisuutta?

Eniten turvallisuutta tuovat
perhe, koti ja raha.
Myös uskonto ja vapaus tuovat turvallisuutta.
Kameravalvonta ja muu valvonta tuovat turvallisuutta
vain hyvin pienelle osalle vastaajia.

Millaisia kokemuksia vastaajalla on
turvallisuusviranomaisesta, esimerkiksi poliisista?

Turvallisuusviranomaisista on
hyviä ja huonoja kokemuksia.
Yleensä viranomaisiin kuitenkin luotetaan.

Mitkä asiat huolestuttavat?

Vastaajia huolestuttavat ilmastonmuutos,
koronapandemia ja rikollisuus.
Yhtä paljon huolestuttavat
ääriliikkeet, terrorismi sekä syrjintä ja häirintä.
Moni vastaaja on kokenut syrjintää tai häirintää.

Mikä tekee tulevaisuudesta turvallisemman?

Vastaajat toivovat,
että viranomaisiin on helppo ottaa yhteyttä.
Jokaisella väestöryhmällä on omat tarpeensa.
Viranomaisten pitää tunnistaa erilaiset tarpeet.
Viranomaisten pitää osata auttaa myös niitä ihmisiä,
joilla on erityistarpeita.

Mihin kysely vaikutti?

Sisäministeriön selvitys toi tietoa siitä,
mitä haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset
ajattelevat omasta turvallisuudestaan.

Tämän tiedon perusteella ministeriö suositteli,
että Suomessa tehdään seuraavia asioita:

 1. Edistetään ihmisten hyvinvointia
  ja torjutaan turvattomuutta jo ennalta.
 2. Puututaan syrjintään
  ja edistetään yhdenvertaisuutta.
 3. Huomioidaan haavoittuvassa asemassa olevien tarpeet,
  kun suunnitellaan viranomaisten toimintaa.
 4. Kehitetään viranomaisten koulutusta.
 5. Tehdään kysely myöhemmin uudestaan,
  että nähdään, tapahtuuko muutoksia.
 6. Tehdään aiheesta laajempi selvitys.
 7. Vahvistetaan tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyötä.

selkomukautus Tuovi Mutanen