Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta

Taloutta uhkaavaa rikollisuutta on myös rahanpesu ja terrorismin rahoitus. Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta säädetään lailla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä.

Rahanpesun torjunnasta vastaava viranomainen on Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus. Lisäksi rahanpesulaissa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset tekevät keskenään yhteistyötä, jota koordinoi sisäministeriö.

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikollisesta tai laittomasta alkuperästä olevat varat pyritään kierrättämään laillisen maksujärjestelmän läpi varojen tosiasiallisen luonteen, alkuperän tai omistajien peittämiseksi.

Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan laillista tai laitonta alkuperää olevien varojen hankkimista tai keräämistä terroristiseen tarkoitukseen.

Kansainvälistä yhteistyötä FATF:n puitteissa

Suomi osallistuu myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Financial Action Task Force (FATF) on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen toimintaryhmä, joka perustettiin OECD:n alaisuuteen vuonna 1989. FATF:n jäseninä on 35 valtiota ja kaksi alueellista järjestöä. Suomi hyväksyttiin jäseneksi vuonna 1991.

FATF:n työn tarkoituksena on asettaa standardeja rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muiden kansainväliseen rahoitusjärjestelmään kohdistuvien uhkien torjumiseksi ja lainsäädännön ja viranomaisten toiminnan tehostamiseksi. Näistä tärkeimmät ovat rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden rahoituksen torjuntaa koskevat suositukset.

FATF arvioi jäsentensä lainsäädäntöä ja viranomaisten toimintaa arviointi- ja seurantaraporttien avulla. Suomea koskeva viimeisin raportti hyväksyttiin huhtikuussa 2019. FATF antaa myös säännöllisin väliajoin julkilausuman valtioista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä velvoitteita.

Lisätietoja